Specifika péče o klienta se schizofrenní poruchou.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejřimovská, Jitka
dc.contributor.author Kronesová, Johana
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-02-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6331
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 cd; rozsah: 63 cs
dc.description.abstract In my bachelor thesis I dealt with the issue of mentally ill people diagnose as schizophrenics. I focused on the needs of these people, particularly on different possibilities how to meet speciál needs and demands of schizophrenic patiens. I studied importace of psychotherapy, family therapy, psychoeducative programmesand psycho-social rehab aimed and sociatial integration of these mentally handicapped clients. In the theoretical part of my thesis I bring a brief summary of development of this disease and of ways of treatment from the past to present days. Moreover Idescribe types, causis and symptom sof this disease. In the partical part of thr thesis I assessed my inquieries inplemented by questionnary Metod which maped current situation of clients with schizophrenia in the area of education, proffession and living-accomodation.My objective was to find out what possibilities are offered by non-profit centre in the towns of Teplice and Ústí nad Labem and how thesis offers reflexy clients needs. In my survey I cooperated with Fokus, c.a. in Teplice and in Ústí nad Labem. This is the organization which provides services to mentally handicapped people. en
dc.description.abstract Základní myšlenkou bakalářské práce je problematika duševně nemocných lidí s diagnózou schizofrenie. Zaměřena je na potřeby takto nemocných lidí. Na možnosti uspokojování specifických potřeb schizofrenních pacientů. Na význam psychoterapie, rodinné terapie, psychoedukačních programů a psychosociální rehabilitace orientované na sociální začlenění duševně nemocných klientů. Teoretická část bakalářské práce podává stručný přehled vývoje tohoto onemocnění, možností léčby od historie po současnost. Dále se práce zaměřuje na typy, příčiny a projevy tohoto onemocnění. V praktické části bakalářské práce je vyhodnocen průzkum pomocí metody dotazníkového šetření, který zmapoval aktuální situaci schizofrenních klientů v oblasti vzdělání, zaměstnání a bydlení. Prioritou bylo získat reálnou představu o tom, jaké možnosti nabízejí klientům nezisková centra v Teplicích a v Ústí nad Labem. A jak tyto nabídky reflektují na potřeby klientů. Průzkum je prováděn ve spolupráci s Fokusem, o.s., v Teplicích a Ústí nad Labem. Je to organizace, která poskytuje služby duševně nemocným lidem. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject mental disease en
dc.subject schizophrenia en
dc.subject schizophrenia in the perspective of historical approach en
dc.subject halucinations en
dc.subject fallacy en
dc.subject need en
dc.subject vulnerability en
dc.subject positive and negative symptoms en
dc.subject relapse symptom en
dc.subject quality of life en
dc.subject care en
dc.subject family en
dc.subject rehab en
dc.subject family therapy en
dc.subject psychotherapy en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject duševní nemoc cs
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject schizofrenie z hlediska historického pojetí cs
dc.subject halucinace cs
dc.subject blud cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject zranitelnost cs
dc.subject pozitivní a negativní příznaky cs
dc.subject relaps cs
dc.subject symptom cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject péče cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject rodinná terapie cs
dc.subject psychoterapie cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.title Specifika péče o klienta se schizofrenní poruchou. cs
dc.title.alternative Specifities of care of clients with schizophrenia disorder en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-06-24
dc.date.committed 2009-04-15
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 15831
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 415818
dc.subject.verbis schizophrenia en
dc.subject.verbis schizofrenie cs
dc.subject.verbis psychoterapie cs
dc.subject.verbis nemocní cs
dc.subject.verbis lidské potřeby cs
dc.subject.verbis psychotherapy en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:42 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Peniterciální péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account