Logopedická péče o děti předškolního věku s vadami řeči ve Šluknovském výběžku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomická, Václava
dc.contributor.author Jirmanová, Jiřina
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-02-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6234
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 52 s., 19 s. příloh cs
dc.description.abstract This bachelor thesis was concerned with the issue of logopaedics care for children with speech difficulties provided in the Šluknov district. The thesis was based on actual numbers of children with communication problems in the locality. The goal was to quantify the amount of provided logopaedics care. The thesis consisted of two parts. The aim of the theoretical part was to describe the provided logopaedics care in schools and hospitals, to map logopaedics care in Šluknov district, to explain the essential logopaedics terms, to illustrate preschool age and to classify communication disabilities. In the practical part, the amount of provided logopaedics care was being uncovered by questionnaires, interviews and observations. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou poskytované logopedické péče pro děti s vadami řeči žijící ve Šluknovském výběžku a vycházela z aktuálního zjištění počtu dětí s komunikačními problémy v dané lokalitě. Cílem práce bylo kvantitativní zjištění poskytované logopedické péče v daném výběžku. Práci tvořily dvě oblasti. Teoretická část byla zaměřena na charakterizování poskytované logopedické péče v resortu školství a zdravotnictví, na zmapování poskytované logopedické péče ve Šluknovském výběžku, dále byly objasněny základní pojmy z oblasti logopedie, charakterizován předškolní věk a kategorie narušené komunikační schopnosti. V praktické části byla pomocí dotazníků, rozhovorů a pozorování zjišťována kvantita logopedické péče. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject logopaedic care in schools en
dc.subject logopaedic care in hospitals en
dc.subject logopaedic prevention en
dc.subject nursery school en
dc.subject clinical logopaedist en
dc.subject logopaedic therapist en
dc.subject difficulty with communication en
dc.subject speech-language pathology en
dc.subject speech and language therapy en
dc.subject logopedická péče ve školství cs
dc.subject logopedická péče ve zdravotnictví cs
dc.subject logopedická prevence cs
dc.subject mateřské školy cs
dc.subject klinický logoped cs
dc.subject logopedická asistentka cs
dc.subject narušené komunikační schopnosti cs
dc.title Logopedická péče o děti předškolního věku s vadami řeči ve Šluknovském výběžku cs
dc.title.alternative Logopedic Care of Pre-school Children Witch a Speech Handicap in the Šluknovský výběžek en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-06-10
dc.date.committed 2008-04-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 14124
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 364381


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account