Význam pečovatelské služby pro kvalitu života seniorů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sluková, Květuše
dc.contributor.author Milerová, Ilona
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-02-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6215
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 77 + 1 s. cs
dc.description.abstract This final thesis deals with a through analysis of the quality of social services provided by domiciliary services and their influence on seniors{\crq} using these services. The author intended to prove a hypothesis, claiming the quality of provided care influences the quality of seniors{\crq} lives. The basis of the thesis lies on research into how seniors{\crq} lives are mainly influenced. Within a wider context of non-independent seniors{\crq} the author concentrated on examining the care provided from a 'basic quality standards' point of view. In consequence the thesis deals with analysis of the quality of social services as well as how the quality and availability of these services influence seniors{\crq} lives, how they could benefit from the services and how they perceive the services and support; the main point of domiciliary services is to provide such services to give seniors the opportunity to fulfill their priorities in a familiar environment. en
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést důkladnou analýzu kvality poskytovaných sociálních služeb pečovatelskou službou a z ní vyplývajících důsledků pro kvalitu života seniorů, kterým je tato služba poskytována. Cílem autorky bylo praktické ověření předpokladů, že na kvalitu života seniorů má přímý dopad kvalita poskytované péče. Autorka hledala odpovědi na otázky - co a jak především - ovlivňuje kvalitu života seniorů. V rámci širších souvislostí, v kterých se senioři závislí na sociální službě nacházejí, se zaměřila především na podrobné zkoumání poskytované péče v rámci zásadních oblastí standardů kvality. Proto se v práci kromě analýzy kvality poskytované sociální služby, soustředí také na to, jak dostupnost a kvalita poskytovaných služeb působí na život seniorů, co jim přináší a jak oni sami vnímají poskytovanou péči a podporu. že smyslem pečovatelské služby je poskytovat takovou péči seniorům, aby senior mohl naplňovat své priority v jemu známém prostředí. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject quality of life en
dc.subject quality of social services en
dc.subject quality of social services standards en
dc.subject availability of social services en
dc.subject targets and methods of social services administrations en
dc.subject goal of such services en
dc.subject recognizing seniors{\crq} needs en
dc.subject negotiating with an applicant for services en
dc.subject individual planning of social services en
dc.subject users{\crq} rights protection en
dc.subject kvalita života cs
dc.subject kvalita sociálních služeb cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject dostupnost sociálních služeb cs
dc.subject cíle a způsoby poskytování sociální služby cs
dc.subject poslání služby cs
dc.subject zjišťování potřeb seniorů cs
dc.subject jednání se zájemcem o službu cs
dc.subject individuální plánování sociálních služeb cs
dc.subject ochrana práv uživatelů cs
dc.title Význam pečovatelské služby pro kvalitu života seniorů cs
dc.title.alternative The Sense of Domiciliary Services for the Quality of Seniors´ Lifes en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-06-11
dc.date.committed 2008-04-24
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 14032
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 363009
dc.subject.verbis senioři cs
dc.subject.verbis sociální služby cs
dc.subject.verbis pečovatelská služba cs
dc.subject.verbis seniors en
dc.subject.verbis domiciliary services en
dc.subject.verbis social service en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:55:13 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPRA cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account