Analýza aktivit předškolních dětí v obci Kravaře

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Josef
dc.contributor.author Hrstková, Yvona
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-01-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6128
dc.description katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 62 stran cs
dc.description.abstract Baccalaureate work deal with analysis activites preschool children in municipality Kravaře. Her aim was detailed look on activites children from three to six years in given to locality. Work formed two fudamental areas. Dealt about part theoretic that the by the help of processing and presentation special sources describe child in preschool period in light of evolutionary period and outer influence applied on his evelopment. Practical part investigate with by the help of questionnaire sighting and unstructured talk substitution single activites at the same time also material reservation activites and share children from parties parents and by other institution. Results inguiry reflect on representation single activites in time, but also in space. Led in concrete suggested procuration applied on general harmonic development child. Behind biggest contribution work appearanceto select problems was posible consider clasification concrete tracked effect. From results was possibility draw conclusions for activites preschool children in municipality Kravaře. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala analýzou aktivit dětí předškolního věku v obci Kravaře. Jejím cílem byl detailní pohled na aktivity dětí od tří do šesti let v dané lokalitě.Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou,která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala dítě v předškolním období z hlediska vývojového období a vnější vlivy působící na jeho vývoj. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku,pozorováním a nestrukturovaným rozhovorem zastoupení jednotlivých aktivit, zároveň také materiální zajištění aktivit a podíl aktivizace dětí ze strany rodičů a jiných institucí. Výsledky průzkumu ukazovaly na zastoupení jednotlivých aktivit v čase, ale i v prostoru. Vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření působící na celkový harmonický vývoj dítěte. Za největší přínos práce vzhledem ke zvolené problematice bylo možné považovat objasnění konkrétních sledovaných jevů. Z výsledků bylo možno vyvodit závěry pro zkvalitnění aktivit předškolních děti v obci Kravaře. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject development stage en
dc.subject preschool en
dc.subject activities en
dc.subject spontianeous game en
dc.subject family influence en
dc.subject family en
dc.subject mother en
dc.subject father en
dc.subject educational style en
dc.subject sibling en
dc.subject grandparens en
dc.subject educational institution en
dc.subject kindergarten en
dc.subject municipality en
dc.subject contemporary en
dc.subject environment influence en
dc.subject expectations en
dc.subject methods to en
dc.subject investigation en
dc.subject results en
dc.subject suggestions en
dc.subject vývojové období cs
dc.subject předškolák z hlediska vývojového období cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject spontánní hra cs
dc.subject vliv rodiny cs
dc.subject rodina cs
dc.subject matka cs
dc.subject otec cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject sourozenec cs
dc.subject prarodiče cs
dc.subject vliv vzdělávací instituce cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject obec cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject vliv prostředí cs
dc.subject kravaře cs
dc.subject česká lípa cs
dc.subject litoměřice cs
dc.subject předpoklady cs
dc.subject metody cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject výsledky cs
dc.subject návrhy cs
dc.title Analýza aktivit předškolních dětí v obci Kravaře cs
dc.title.alternative The Analysis of Pre-school Children activities in Kravare Village en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2007-06-14
dc.date.committed 2007-04-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 13093
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 330788
dc.subject.verbis activities young ones en
dc.subject.verbis pre-school education en
dc.subject.verbis děti předškolního věku cs
dc.subject.verbis vývoj dítěte cs
dc.subject.verbis předškolní výchova cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:04:31 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální pedagogika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account