Zdravý životní styl dětí předškolního věku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Richterová, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-12-03T18:43:19Z
dc.date.available 2018-12-03T18:43:19Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/60882
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na zdravý životní styl dětí předškolního věku. Teoretická část popisuje vývoj a charakteristiku předškolního dítěte (fyzický a psychický), vnitřní a vnější vlivy, trávení volného času, rodinu, zdraví a zdravou mateřskou školu, která v sobě zahrnuje programy na podporu zdraví v mateřských školách. Zvolit si toto téma Zdravý životní styl předškolních dětí, mi dopomohla má práce a praxe v certifikované zdravé mateřské škole v Mladé Boleslavi, jejímž cílem je aktivní a pozitivní růst dítěte. Cílem praktické části je vytvoření programu s tématikou ?Zdravý životní styl? a jeho realizace ve zdravé mateřské škole, kde pracuji. V rámci evaluace programu byly provedeny polostrukturované rozhovory s rodiči, které dále vyhodnocuji a zpracovávám. cs
dc.description.abstract The Bachelor´s thesis is focused on healthy lifestyle of pre-school children. The theoretical part outlines developent (physical and psychological) and the characteristic of preschool child, internal and external influence, spending free time, family, health and healthy kindergarden, whic includes projects for helth supporting in kindergardens. I chose this theme ?healthy lifestyle program? because of my work and practise in a certificated healthy kindergarden where the aim is active and positive child´s development. The aim of the practical part is to create ?Healthy lifestyle program? and it´s implementation in healthy kindergarten where I work. Within the program evaluation some semistructured dialogues with parents were carried out, evaluated and analysed. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Zdravý životní styl dětí předškolního věku cs
dc.title.alternative Healthly life style of pre-school children en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 305/17 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06531785
dc.subject.verbis socializace cs
dc.subject.verbis předškolní věk cs
dc.subject.verbis rodina cs
dc.subject.verbis zdraví cs
dc.subject.verbis volný čas cs
dc.subject.verbis mateřská škola cs
dc.subject.verbis preschool age en
dc.subject.verbis socialization en
dc.subject.verbis family en
dc.subject.verbis health en
dc.subject.verbis free time en
dc.subject.verbis kindergarten en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:28 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Vychovatelství/Pedagogika volného času cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account