Záporné postavy ve vybraných staročeských legendách

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Šmejdová, Petra
dc.date.accessioned 2018-12-03T18:42:47Z
dc.date.available 2018-12-03T18:42:47Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/60847
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o záporných postavách z vybraných staročeských legend. V úvodu se práce věnuje legendistice obecně a problematice určení žánru. Následně je u každé legendy uvedený stručný popis děje a jsou charakterizovány záporné postavy. Zároveň se práce věnuje i kladným postavám, kterými jsou nejčastěji světci. V závěru práce jsou záporné postavy vzájemně porovnány a je poukázáno na rozdíly v charakteristice postav u jednotlivých legend. cs
dc.description.abstract The main theme of this bachelor thesis is to introduce and to discuss a negative characters of the chosen Old Bohemian legends. In the beginning, this bachelor thesis focuses on the Old Bohemian legends in general and deals with methods of genre determination. Next part of the thesis explains briefly a main plot of the chosen Old Bohemian legends, characterizes its´negative characters and introduces its´positive characters represented mostly by saints. In conclusion of this thesis I compare negative characters of the chosen Old Bohemian legends and I point out differences between them en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Záporné postavy ve vybraných staročeských legendách cs
dc.title.alternative Negative Characters In Selected Old Czech Legends en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 270/17 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
dc.subject.verbis saint Wenceslas en
dc.subject.verbis saint Ludmila of Bohemia en
dc.subject.verbis saint Barbara en
dc.subject.verbis saint Peter en
dc.subject.verbis saint Procopius of Sázava en
dc.subject.verbis Adalbert of Prague. en
dc.subject.verbis characteristics en
dc.subject.verbis legendy cs
dc.subject.verbis legendistika cs
dc.subject.verbis kázání cs
dc.subject.verbis charakteristika cs
dc.subject.verbis mučedníci cs
dc.subject.verbis světci cs
dc.subject.verbis boží trest cs
dc.subject.verbis svatý Václav cs
dc.subject.verbis svatá Ludmila cs
dc.subject.verbis svatá Barbora cs
dc.subject.verbis svatý Petr cs
dc.subject.verbis svatý Prokop cs
dc.subject.verbis svatý Vojtěch. cs
dc.subject.verbis Legend en
dc.subject.verbis sermon en
dc.subject.verbis martyrs en
dc.subject.verbis saints en
dc.subject.verbis divine punishment en
local.verbis.aktualizace 2019-19-25 19:19:46 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account