Trestní nalézací komise v České Lípě

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pánková, Jitka
dc.date.accessioned 2018-12-03T18:42:35Z
dc.date.available 2018-12-03T18:42:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/60836
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice retribučního soudnictví v Československu po druhé světové válce, konkrétně se zabývá tzv. malou retribucí v letech 1945 až 1948. První část práce se zaměřuje na zákonné normy upravující tzv. malou retribuci a charakterizuje trestní nalézací komise. Druhá část práce detailně analyzuje činnost Trestní nalézací komise v České Lípě. Hlavní těžiště práce spočívalo v analýze pramenů fondu Okresního národního výboru Česká Lípa, který je uložen ve Státním okresním archivu v České Lípě. cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Trestní nalézací komise v České Lípě cs
dc.title.alternative Penalty Finding Commission in Česká Lípa en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 260/17 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06537183
local.verbis.aktualizace 2019-19-25 19:19:41 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account