Trenér a jeho působení na děti ve vybraném oddíle aerobiku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrchovecká, Pavlína
dc.contributor.author Bernátová, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-12-03T18:40:36Z
dc.date.available 2018-12-03T18:40:36Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/60739
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi trenéry a dětmi v oddíle Sport aerobic Liberec. Cílem této práce je zjistit názory trenérů na možnosti výchovného působení u dětí ve vybraném oddíle aerobiku. Teoretická část nejprve vysvětluje pojmy, které souvisí s danou problematikou, jako je vývoj jedince v období mladšího školního věku, volný čas, aerobik a trenér. Pro následující část bakalářské práce byly potřebné informace získány prostřednictvím anketního šetření včetně jeho vyhodnocení v podobě grafů. V závěru práce nalezneme shrnutí a vyhodnocení všech výsledků. Výsledky této práce jsou určené především oddílu Sport aerobic Liberec, které umožňují získat přehled o výchovném působení trenérů na děti. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with relations between trainers and children in the section Sport aerobic Liberec. The aim of this work is to find out the opinions of the trainers on the possibilities of educational activities for children in the selected section of aerobics. The theoretical part explains concepts related to the subject, such as younger school age development, freetime, aerobics and coach. For the next part of the bachelor thesis, the necessary information was obtained through an inquiry, including its evaluation in the form of graphs. At the end of the bachelor thesis are summarize and evaluate all the results. The results of this work are intended mainly for the Sport aerobic Liberec section, which allows to get an overview of the educational activities of the trainers for children. en
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject mládež cs
dc.subject děti cs
dc.subject starší školní věk cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sport cs
dc.subject aerobik cs
dc.subject trenér cs
dc.subject trénink cs
dc.subject vztah cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject oddíl cs
dc.subject anketa cs
dc.subject respondent cs
dc.subject Youth en
dc.subject children en
dc.subject elderly school age en
dc.subject freetime en
dc.subject sport en
dc.subject aerobics en
dc.subject trainer en
dc.subject training en
dc.subject relationship en
dc.subject communication en
dc.subject section en
dc.subject inquiry en
dc.subject respondent en
dc.title Trenér a jeho působení na děti ve vybraném oddíle aerobiku cs
dc.title.alternative Effects of trainer on children in aerobics club en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 166/17 Pb
local.note neobhájená práce cs
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06536474
dc.subject.verbis aerobik cs
dc.subject.verbis trenéři cs
dc.subject.verbis sports coaches en
dc.subject.verbis aerobic en
dc.subject.verbis child development en
dc.subject.verbis vývoj dítěte cs
local.identifier.author P13000317
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:08 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Vychovatelství/Pedagogika volného času cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account