Ovládání objektu pomocí Bluetooth

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlasák, Martin
dc.contributor.author Vít, Lukáš
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-10-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5778
dc.description katedra: KSI; přílohy: CD ROM; rozsah: 60 cs
dc.description.abstract Tato práce se zabývá dálkovým řízením pohyblivého objektu. Objektem je autíčko na autodráze, které bude ovládáno pomocí osobního počítače. Stěžejní částí této práce je výběr vhodných elektronických součástek a návrh hardwaru, který bude umístěn na pohyblivém objektu, bude schopen řídit otáčky stejnosměrného motorku a komunikovat s osobním počítačem pomocí bezdrátové technologie. Bezdrátová komunikace je podle zadání řešena využitím technologie Bluetooth. Tento hardware dále zkonstruovat a ověřit jeho funkčnost. Vytvořit program pro řídící mikrokontrolér, především pak vytvořit rutiny pro ovládání otáček motorku a sériovou komunikaci s dalším mikrokontrolérem. V první části práce je čtenář seznámen s technologií Bluetooth. Technickým řešením, topologií sítě, možnostech využití a budoucností této technologie. Nepatrná část práce je věnována standartu RS-232 a způsobu řízení otáček pomocí PWM. Podstatná část celé práce je věnována seznámení se s postupem vývoje HW včetně výběru vhodných komponent a seznámení se s jejich vlastnostmi. Další část práce se zabývá vytvořenými programy a způsobem nastavování Bluetooth modulu. cs
dc.description.abstract This labour is about a distance control of the moving object. The object is a toy-car on the motorway, that will be controlling via the personal computer. The fundamental part of this labour is to select the suitable electronics parts and to project the hardware, that will be positioned on the moving object. This hardware will be able to control speed of the direct current small motor and to communicate with the personal computer through the use of the technologies blue tooth. The wireless communications is according to the assignment solved by utilize the technologies blue tooth. After it to construct this hardware and to verify his functionality. To create the commanding program of the micro controller. Than in particular to create rutin's to the controlling of the speed of the small motor and to the series communications with further micro controller. In the first part of the labour the reader is informed about the technologies blue tooth. About the technical solutions, about the nets topology, about the possibilities of utilize and future of this technologies. The minor parts of the labour put brain to the RS 232 standard and to the way of control of the speed through the use of PWM. The main part of the labour put brain to inform about the procedure and development of the HW including the selections of the suitable components and become acquainted with their characteristics. Next part of the labour is engaged in just created programs and in the way of sett up of the blue tooth module en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject bluetooth cs
dc.subject dálkové řízení cs
dc.subject architektura 8051 cs
dc.subject autodráha cs
dc.subject ss motorek cs
dc.subject bluetooth en
dc.subject remote control en
dc.subject 8051 architecture en
dc.subject motorway en
dc.subject dc motor en
dc.title Ovládání objektu pomocí Bluetooth cs
dc.title.alternative Controlling of the object with the Bluetooth en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2007-06-13
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department KSI cs
local.identifier.stag 12752
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 328195
dc.subject.verbis Bluetooth cs
dc.subject.verbis bezdrátové komunikační technologie cs
dc.subject.verbis dálkové ovládání cs
dc.subject.verbis remonte control en
dc.subject.verbis wireless technology en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:55 cs
local.verbis.studijniprogram KSI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account