Specializované oddělení výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Černá, Jana
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2018-12-03T09:56:07Z
dc.date.available 2018-12-03T09:56:07Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/56893
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Specializované oddělení výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.title.alternative Specialized Department of Inprisonment en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 114/13 Pb
local.faculty.abbreviation Bakalářská práce
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06475045
dc.subject.verbis výkon trestu cs
dc.subject.verbis poruchy osobnosti cs
dc.subject.verbis personality disorders en
dc.subject.verbis enforcement of sentence en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:52:36 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account