Význam antické a novověké filosofie pro českou filosofii výchovy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hajný, Radek
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2018-12-03T09:52:30Z
dc.date.available 2018-12-03T09:52:30Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/56608
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Význam antické a novověké filosofie pro českou filosofii výchovy cs
dc.title.alternative Significance of Ancient and Modern Philosophy for the Czech Philosophy of Education en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 390/12 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06466427
dc.subject.verbis filozofie výchovy cs
dc.subject.verbis antická filozofie cs
dc.subject.verbis novověká filozofie cs
dc.subject.verbis philosophy of education en
dc.subject.verbis ancient philosophy en
dc.subject.verbis modern philosophy en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:52:08 cs
local.verbis.studijniprogram KFL Filozofie/Filozofie humanitních věd cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account