Využití XML v podnikové praxi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zádová, Vladimíra
dc.contributor.author Novotný, Petr
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5650
dc.description katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 71 s. cs
dc.description.abstract The goal of this thesis is to offer a list of possible applications of the XML language and focus on practical aspects of usage of XML in enterprises, to show possibilities of using XML in enterprises and to demonstrate suitable and unsuitable ways of working with XML. Thesis is offering an answer to the question what form of XML documents to choose and how are individual solutions suitable for usage on database system Microsoft SQL Server 2008. The structure of thesis is following: offering an introduction to the XML, introducing applications of XML and their practical utilization, description of possibilities related to XML and offered by Microsoft Office 2007 and detailed description of effectives of data operations with XML files. en
dc.description.abstract Cílem této práce je nabídnout přehled možností aplikací jazyka XML a zaměřit se na praktické aspekty využití jazyka XML v podnikové praxi, ukázat možnosti využití XML v podnikové praxi a demonstrovat vhodné a nevhodné způsoby nakládání s XML. Dále je hledána odpověď na základní otázku, a to jakou formu XML dokumentů zvolit pro datově orientované dokumenty a jak jsou jednotlivé formy vhodné pro použití v databázovém systému Microsoft SQL Server 2008. Struktura práce je zvolena následovně: nabízí úvod do jazyka XML, představuje jednotlivé aplikace a jejich praktické využití, popisuje možnosti práce s XML, které nabízí Microsoft Office 2007 a detailně se věnuje problematice efektivnosti datových operací s XML soubory. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject xml en
dc.subject databases en
dc.subject effectiveness en
dc.subject enterprises en
dc.subject xml cs
dc.subject databáze cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject podniky cs
dc.title Využití XML v podnikové praxi cs
dc.title.alternative Usage of XML in Enterprises en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-17
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KIN cs
local.identifier.stag 17036
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 461766
dc.subject.verbis XML cs
dc.subject.verbis XML en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:54:42 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account