Pachatelé a prevence hospodářské kriminality

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kouba, Jiří
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2018-12-03T09:48:37Z
dc.date.available 2018-12-03T09:48:37Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/56371
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Pachatelé a prevence hospodářské kriminality cs
dc.title.alternative Perpetrators and Prevention of Criminal Offences en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 159/12 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06463705
dc.subject.verbis ekonomická kriminalita cs
dc.subject.verbis pachatelé trestných činů cs
dc.subject.verbis perpetrators of criminal acts en
dc.subject.verbis commercial crime en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:51:48 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account