Škoda Auto, a. s. a ekonomická krize

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strnad, Pavel
dc.contributor.author Sameš, Rudolf
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5636
dc.description katedra: KMG; rozsah: 87 cs
dc.description.abstract Our thesis is focused on impacts of the world financial crisis and particularly on automobile industry where the impacts were among the hardest. This thesis describes the evolution of the world and regional car markets. Furthermore it describes the effects of the economic crisis especially on the U.S. car companies. The main part is dedicated to the automotive manufacturer Škoda Auto, which despite the economic depression has hold positive operating result in the years 2008 and 2009. The sales of passenger cars of Škoda Auto have reached the record numbers in the entire company history. The second part is focused on the government promotion for a purchase of a new car, called a ?scrapping fee?. It describes the evolution of this governmental support in Germany and the Slovak Republic. Our own analysis describes how the profit and sales of Skoda cars would increase if the ?scrapping fee? was introduced last year also in the Czech Republic. Our work also contains a calculation of what would be the contribution to the State Treasury in the form of invoiced VAT from the increased number of the cars sold. en
dc.description.abstract Anotace Diplomová práce je zaměřená na dopady ekonomické krize, které nejvíce postihly automobilový průmysl. Je zde popsán celosvětový ale i regionální vývoj automobilových trhů. Dále jsou zde popsány následky, které zanechala ekonomická krize, a to především na amerických automobilkách. Hlavní část je věnována automobilce Škoda Auto, která i přes působící ekonomickou krizi obstála s kladným hospodářským výsledkem jak v roce 2008, tak i v roce 2009. V rámci prodejů osobních vozů dosáhla společnost Škoda Auto rekordního počtu prodaných vozů v celé historii firmy. Další část diplomové práce je věnována podpoře na koupi nového vozu, tzv. šrotovného. Popisuji vývoj této podpory ve SRN a na Slovensku. Vlastní analýza popisuje, jak by se zvýšily prodeje vozů Škoda a následně zisk, pokud by bylo v minulém roce zavedeno šrotovné v České republice. Je zde také počítáno, kolik peněz by mohlo přijít zpět do státní pokladny ve formě vyfakturované daně z přidané hodnoty. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject agency employees en
dc.subject appreciation en
dc.subject bankruptcy en
dc.subject co2 en
dc.subject economic crisis en
dc.subject gross domestic product en
dc.subject inflation en
dc.subject collective agreement en
dc.subject concern en
dc.subject consolidated profit en
dc.subject unemployment en
dc.subject trade balance en
dc.subject trade unions en
dc.subject production en
dc.subject recession en
dc.subject repo rate en
dc.subject stagnation en
dc.subject scrapping fee en
dc.subject sales en
dc.subject the great depression en
dc.subject the law veto en
dc.subject government packages en
dc.subject fleet en
dc.subject foreign trade en
dc.subject profit en
dc.subject agenturní zaměstnanci cs
dc.subject apreciace cs
dc.subject bankrot cs
dc.subject co2 cs
dc.subject ekomická krize cs
dc.subject hrubý domácí produkt cs
dc.subject inflace cs
dc.subject kolektivní smlouva cs
dc.subject koncern cs
dc.subject konsolidovaný zisk cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject obchodní bilance cs
dc.subject odbory cs
dc.subject produkce cs
dc.subject recese cs
dc.subject repo-sazba cs
dc.subject stagnace cs
dc.subject šrotovné cs
dc.subject tržby cs
dc.subject velká hospodářská krize cs
dc.subject vetování zákona cs
dc.subject vládní balíčky cs
dc.subject vozový park cs
dc.subject zahraniční obchod cs
dc.subject zisk cs
dc.title Škoda Auto, a. s. a ekonomická krize cs
dc.title.alternative Škoda Auto, a.s. and economic crisis en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 18101
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 461634
dc.subject.verbis hospodářská krize cs
dc.subject.verbis automobilový průmysl cs
dc.subject.verbis automobile industry en
dc.subject.verbis economic crises en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:59:06 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account