Marketingová komunikace prostřednictvím internetu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Simová, Jozefína
dc.contributor.author Ploch, Matěj
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5631
dc.description katedra: KMG; rozsah: 83 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Marketing communication through the internet is the theme of the thesis. This form of communication is still in progress and in the electronic world are availaible new inovations. Theoretical part of the work characterize each kind of marketing communication on the internet like web sites, banners, social nets or e-mail marketing. Recieved experiences are practically aplicated on the example ? the restaurant ene bene and the analysis of the communication with customers through the internet. The analysis and comparison of the competition is very important part of the work. Marketing research of the costumers of the restaurant ene bene offers informations about attitutes and opinions of this theme. The recommendations for improving the marketing communication through the internet are prosseded on the previous factors and will be afforded to the management of the restaurant ene bene. en
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je marketingová komunikace prostřednictvím internetu. Tato forma komunikace se neustále rozvíjí a v elektronickém prostředí jsou k dispozici stále nové inovace. Teoretická část práce charakterizuje jednotlivé druhy marketingové komunikace na internetu, jako jsou internetové stránky, bannery, sociální sítě nebo emailový marketing. Získané poznatky jsou prakticky uplatněny na příkladu restaurace ene bene a rozboru její komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Důležitou součástí práce je i analýza a porovnání s konkurencí v komunikaci se zákazníky. Marketingový výzkum zákazníků restaurace ene bene poskytuje informace o postojích a názorech zákazníků na dané téma. Na základě všech výše uvedených faktorů jsou zpracována doporučení pro zlepšení marketingové komunikace prostřednictvím internetu, která budou poskytnuta vedení restaurace. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject internet en
dc.subject web sites en
dc.subject marketing research en
dc.subject emarketing en
dc.subject social nets en
dc.subject restaurant en
dc.subject ene bene en
dc.subject competition en
dc.subject customer en
dc.subject questionnaire en
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject emarketing cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject restaurace cs
dc.subject ene bene cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject dotazník cs
dc.title Marketingová komunikace prostřednictvím internetu cs
dc.title.alternative Marketing communication through the internet en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-14
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 18705
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 461686
dc.subject.verbis Internet en
dc.subject.verbis web pages en
dc.subject.verbis marketing research en
dc.subject.verbis WWW stránky cs
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis internet cs
dc.subject.verbis marketingový výzkum cs
dc.subject.verbis communication in marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:00 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account