Netradiční prvky marketingové komunikace v 21. století

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švandová, Zuzana
dc.contributor.author Štarman, David
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5604
dc.description katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 97 s. (159 629 znaků) cs
dc.description.abstract This diploma thesis focuses on the topic of the non-traditional tools of marketing communication in the 21st century. The main aim of the work is to evaluate the possibilities of the Bluetooth technology for the needs of marketing communication and its utility for individual instruments of communication mix. The theoretical part of the thesis characterises the traditional instruments of the communication mix. However, first of all it deals with the new trends in the sphere of commercial communication with customers. The main topics are the mobile marketing, the usage of internet for the needs of marketing communication and the new marketing conception with its elements. The practical part focuses on the analysis of primary and secondary dates in relationship with the usage of the Bluetooth technology for the needs of marketing communication. On its bases there were elaborated the theoretical foundations, recommendations and suggestions of the low-budgetary projects for the communication, by means of the given technology, which represent the principal outputs of the thesis. en
dc.description.abstract Tématem diplomové práce jsou netradiční prvky marketingové komunikace v 21. století. Hlavním cílem práce je zhodnocení možností technologie Bluetooth pro potřeby marketingové komunikace a její využitelnost pro jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Teoretická část práce charakterizuje tradiční nástroje komunikačního mixu. Především se však zabývá novými trendy v oblasti komerční komunikace se zákazníky. Hlavními tématy jsou mobilní marketing, využití internetu pro potřeby marketingové komunikace a nové marketingové koncepce a její prvky. Praktická část je zaměřena na analýzu primárních a sekundárních dat ve vztahu k využití technologie Bluetooth pro potřeby marketingové komunikace. Na jejím základě byly vypracovány teoretické podklady, doporučení a návrhy nízkorozpočtových projektů pro komunikaci pomocí dané technologie, které představují hlavní výstupy diplomové práce. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject internet en
dc.subject mobile marketing en
dc.subject database en
dc.subject the bluetooth technology en
dc.subject medium en
dc.subject viral marketing en
dc.subject guerrilla marketing en
dc.subject communication en
dc.subject message en
dc.subject customer en
dc.subject questionnaire investigation en
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject mobilní marketing cs
dc.subject databáze cs
dc.subject technologie bluetooth cs
dc.subject médium cs
dc.subject virální marketing cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject sdělení cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.title Netradiční prvky marketingové komunikace v 21. století cs
dc.title.alternative Non-traditional tools of marketing communication in the 21st century en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-02-01
dc.date.committed 2011-01-04
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 20781
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 451433
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis communication in marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:59 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account