Praktické užití ochranných známek v mezinárodním obchodě

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demel, Jaroslav
dc.contributor.author Farská, Monika
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5592
dc.description katedra: KOB; přílohy: 1 CD; rozsah: 81 s., 21 s. příloh cs
dc.description.abstract In this present globalizing world where borders do not represent any impediment to trade each company or entrepreneur tries to successfully compete and succeed with his product or service in the target markets. Basic aspect of success is an easy-to-remember product which is easily distinguished by target costumer who will remember the product under its certain trademark and who will take a fancy to this product. This paper deals with the use of registered marks, i. e. trademarks in the business and with the importance of their legal protection. Types of trademarks and ways of their use in the company?s economy and international business are shown here. This paper aims to analyze the economic development of some companies which have registered their trademarks and by this analysis to confirm or to rebut the assertions that the trademark up-values a business property, represents a valuable business asset, provides a considerable competitive advantage to its owner and increases the prices of the product. This study is based on the true financial and economic data which were given to me by the analysed companies. The whole study is supported by literature review which describes in details the possible ways and advantages of trademarks´ use. en
dc.description.abstract V současném globalizujícím se světě, kdy hranice nepředstavují téměř žádnou překážku pro obchod, se každý podnikatel snaží úspěšně konkurovat a uspět se svým produktem či službou na cílových trzích. Základním aspektem úspěchu je dobře zapamatovatelný produkt, který cílový zákazník snadno rozliší mezi ostatními produkty a pod určitou značkou si ho zapamatuje a oblíbí. Tato práce tedy pojednává o využívání registrovaných značek, tj. ochranných známek v podnikání a důležitosti jejich právní ochrany. Je zde poukázáno na různé druhy ochranných známek a možnosti jejich využití jak v ekonomice podniku, tak v mezinárodním obchodě. Práce si klade si za cíl analyzovat ekonomický vývoj několika podniků, které si registrovaly své obchodní značky a potvrdit tak či vyvrátit oprávněnost teoretických tvrzení, že ochranná známka zvyšuje hodnotu obchodního majetku společnosti, představuje pro většinu firem cenné podnikatelské aktivum, poskytuje jejímu vlastníkovi značnou konkurenční výhodu a v neposlední řadě zvyšuje cenu produktu. Práce je založena na pravdivých finančních a ekonomických datech, které mi poskytly vybrané podniky. Celá práce je pak podpořena odbornou literaturou, která detailně popisuje možné způsoby a výhody využití ochranných známek. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject price en
dc.subject intellectual property en
dc.subject franchising en
dc.subject function en
dc.subject competition en
dc.subject quality en
dc.subject licence en
dc.subject property en
dc.subject international trade en
dc.subject evaluation en
dc.subject differentation en
dc.subject protection en
dc.subject trademark en
dc.subject mark en
dc.subject company en
dc.subject industrial property en
dc.subject registration en
dc.subject service en
dc.subject cooperation en
dc.subject product en
dc.subject export en
dc.subject foreign market en
dc.subject customer en
dc.subject appreciation en
dc.subject profit en
dc.subject brand en
dc.subject cena cs
dc.subject duševní vlastnictví cs
dc.subject franchising cs
dc.subject funkce cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject licence cs
dc.subject majetek cs
dc.subject mezinárodní obchod cs
dc.subject oceňování cs
dc.subject odlišení cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject ochranná známka cs
dc.subject označení cs
dc.subject podnik cs
dc.subject průmyslové vlastnictví cs
dc.subject registrace cs
dc.subject služba cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject vývoz cs
dc.subject zahraniční trh cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject zhodnocení cs
dc.subject zisk cs
dc.subject značka cs
dc.title Praktické užití ochranných známek v mezinárodním obchodě cs
dc.title.alternative Practical use of trademarks in international business en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KOB cs
local.identifier.stag 19274
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 446538
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis ochrana průmyslového vlastnictví cs
dc.subject.verbis ochranné známky cs
dc.subject.verbis mezinárodní obchod cs
dc.subject.verbis industrial property protection en
dc.subject.verbis trademarks en
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis international trade en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:09:39 cs
local.verbis.studijniprogram KOB Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account