Kalkulace nákladů a cenová tvorba podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hojná, Radana
dc.contributor.author Hronová, Daniela
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5550
dc.description katedra: KFÚ; rozsah: 88 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů a cenové tvorby podniku. První část práce tvoří teoretický základ této problematiky, ve kterém jsou zahrnuta témata týkající se charakteristiky a vývoje subsystémů nákladového účetnictví, konceptu ocenění a členění nákladů, kalkulačního systému a kalkulačních metod a technik. V závěru teoretické části jsou představeny a hodnoceny základní přístupy cenové tvorby. Praktická část je uvedena informacemi o historickém vývoji a výrobním programu vybrané společnosti LUKRA Connect, s.r.o.. Jádro této části práce tvoří rozbor zadané problematiky v podobě výsledných kalkulací zakázek podle podnikového kalkulačního vzorce, analýzy nákladů při navýšení obratu a analýzy bodu zvratu. Závěr celkově shrnuje obě části práce a na základě zjištěných faktů uvádí i několik doporučení pro zlepšení stávající situace. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on the problems of the costing and pricing. The first part is devoted to the theoretical basis of the problems covering the topics related to the characteristics and development of the cost accounting subsystems, concept of valuation and cost classification, costing system and costing methods and techniques. In conclusion of the theoretical part there are presented and evaluated the basic approaches to pricing. The practical part opens with the information about the historical development and production program of the LUKRA Connect, Ltd..The core of this part gives the analysis of the specified problems in the form of the business contracts` final calculation according to the company´s costing formula, also the analysis of the costs at increase in turnover and the analysis of the break-even point. The final part summarises both theoretical and practical part and based on the presented facts gives several recommendations in order to improve the current situation. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject activity based costing cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject cenová tvorba podniku cs
dc.subject ekonomické pojetí nákladů cs
dc.subject finanční pojetí nákladů cs
dc.subject hodnotové pojetí nákladů cs
dc.subject kalkulace úplných vlastních nákladů cs
dc.subject kalkulace variabilních nákladů cs
dc.subject kalkulační jednice cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject konektorová technika cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject krycí marže cs
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject mezní náklady cs
dc.subject nákladové účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject odbytová režie cs
dc.subject operativní kalkulace cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject plánová kalkulace cs
dc.subject práce ve mzdě cs
dc.subject propočtová kalkulace cs
dc.subject přímé mzdy cs
dc.subject rozvrhová základna cs
dc.subject správní režie cs
dc.subject výrobní operace cs
dc.subject výrobní program cs
dc.subject výrobní režie cs
dc.subject výsledná kalkulace cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject zisk cs
dc.subject activity based costing en
dc.subject cost analysis en
dc.subject break-even point en
dc.subject pricing en
dc.subject economic concept of costs en
dc.subject financial concept of costs en
dc.subject value concept of costs en
dc.subject full costing en
dc.subject variable costing en
dc.subject calculation unit en
dc.subject costing methods en
dc.subject costing system en
dc.subject costing formula en
dc.subject connector technology en
dc.subject competition en
dc.subject cover margin en
dc.subject managerial accounting en
dc.subject marginal costs en
dc.subject cost accounting en
dc.subject costs en
dc.subject sales and distribution overhead en
dc.subject operational costing en
dc.subject outsourcing en
dc.subject costing plan en
dc.subject hired labour en
dc.subject wages en
dc.subject cost-allocation base en
dc.subject administrative expense en
dc.subject manufacturing operation en
dc.subject manufacturing programme en
dc.subject factor overhead en
dc.subject actual costing en
dc.subject customer en
dc.subject surplus en
dc.title Kalkulace nákladů a cenová tvorba podniku cs
dc.title.alternative Costing and the price formation en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-15
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 16103
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 446127
dc.subject.verbis cenová politika cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis kalkulace nákladů cs
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis price policy en
dc.subject.verbis cost accounting en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:46 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account