Analýza investic do vysokoškolského vzdělání ve vybraných zemích EU

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maršíková, Kateřina
dc.contributor.author Šádek, Milan
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5501
dc.description katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 82 cs
dc.description.abstract The work discuses the issue of public higher education funding in the Czech Republic and in selected EU countries. The bases is covered by three areas: the theory of human capital, the analysis of the system of funding in the Czech Rep. and the analysis of the systems of funding available abroad. Within the scope of the analysis of the Czech system, the necessary steps for implementation of the revision of tertiary education are given. The basic recommendations connected with the possibilities of the entry of private investment by means of tuition fees are stated, including the explanation of the deferred tuition fee. The gathered knowledge is then used for calculations and subsequent comparison of the rate of return for higher education in countries with different systems of tuition fees. Finally, the main prerequisites for a successful implementation of the tuition fees are formulated. en
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou financování veřejného vysokého školství v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Východiskem jsou tři oblasti: teorie lidského kapitálu, analýza systému financování v ČR a analýza systému financování v cizině. V rámci analýzy českého systému jsou uvedeny nutné kroky k uskutečnění reformy terciárního vzdělávání a jsou též popsána základní doporučení spojená s možnostmi vstupu soukromých prostředků ve formě školného, včetně vysvětlení tzv. odloženého školného. Získané poznatky jsou následně prakticky využity k vypočítání a následnému porovnání míry návratnosti investice do vysokoškolského vzdělání ve státech s rozdílným systémem školného. V závěru jsou formulovány nejdůležitější předpoklady pro zavedení fungujícího systému školného. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject human capital en
dc.subject investment en
dc.subject funding en
dc.subject rate of return en
dc.subject public higher education en
dc.subject tertiary education en
dc.subject revision en
dc.subject tuition fee en
dc.subject deferred tuition fee en
dc.subject wage en
dc.subject lidský kapitál cs
dc.subject investice cs
dc.subject financování cs
dc.subject návratnost cs
dc.subject veřejné vysoké školství cs
dc.subject terciární vzdělávání cs
dc.subject reforma cs
dc.subject školné cs
dc.subject odložené školné cs
dc.subject mzda cs
dc.title Analýza investic do vysokoškolského vzdělání ve vybraných zemích EU cs
dc.title.alternative Analysis of Investment in Higher Education in Selected EU Countries en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-15
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 18424
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 445712
dc.subject.verbis education financing en
dc.subject.verbis veřejné školství cs
dc.subject.verbis lidský kapitál cs
dc.subject.verbis vysoké školy cs
dc.subject.verbis vzdělávání cs
dc.subject.verbis human capital en
dc.subject.verbis public education en
dc.subject.verbis universities and colleges en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:12:40 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account