Porovnání daňového systému v ČR a daňového systému jiného státu.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hojsáková, Denisa
dc.contributor.author Hušková, Petra
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5342
dc.description katedra: KJB; přílohy: 1 CD; rozsah: 48 cs
dc.description.abstract The work focuses on the comparing of tax systems of Czech republic and France. It includes explanation of basic notions. Then it attends only to tax system of Czech republic. It contains brief characteristic of tax system of France, where the assessed and indirect taxes are described. There is also comparison of personnel income tax and corporation tax, this one is possible to compare with Czech corporation income tax. The work points to difference between the both taxes. At the end there are results and considerations about this work. The company, where the practice was committed, is called Alfasped Logistik, Ltd. and has residence in Jablonec nad Nisou. The company negotiates transportation between client and transporter. Alfasped has also another services, for Example: packaging, international transport, consultant services in the area of transportation and storing. The practitioner negotiated the transport and also wrote orders and transport contracts. en
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na porovnávání daňových systémů České republiky a Francie. Součástí je vysvětlení základních pojmů. Dále se věnuje jen daňovému systému České republiky. Obsahuje stručnou charakteristiku daňového systému Francie, kde jsou popsány daně přímé a nepřímé. Následuje porovnání daně z příjmů fyzických osob a daně ze zisků společností, kterou lze srovnat s českou daní z příjmů právnických osob. Je poukázáno na rozdílnost obou daní. Na závěr jsou uvedeny výsledky a úvahy nad bakalářskou prací. Společnost, kde byla vykonána praxe, se jmenuje Alfasped Logistik, s. r. o. a sídlí v Jablonci nad Nisou. Jedná se o společnost sjednávající přepravu mezi klientem a dopravcem. Mezi další služby Alfaspedu patří balicí služby, mezinárodní přeprava, poradenství v oblasti přepravy a skladování. Praktikant přímo sjednával dopravu a psal objednávky a smlouvy o přepravě. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject assessed tax en
dc.subject corporation income tax en
dc.subject corporation tax en
dc.subject indirect tax en
dc.subject personnel income tax en
dc.subject tax system en
dc.subject daňový systém cs
dc.subject daň z příjmů fyzických osob cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject daň ze zisků společnosti cs
dc.subject přímá daň cs
dc.subject nepřímá daň cs
dc.title Porovnání daňového systému v ČR a daňového systému jiného státu. cs
dc.title.alternative Comparing of tax systems in the Czech Republic and in the other country. en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-01-18
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KOB cs
local.department KJB cs
local.identifier.stag 17187
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 427266
dc.subject.verbis daňové systémy cs
dc.subject.verbis Česko en
dc.subject.verbis daňové systémy cs
dc.subject.verbis Francie en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:44:30 cs
local.verbis.studijniprogram KOB Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchodu cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account