Význam party pro vznik drogových závislostí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Řeháková, Jarmila
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2018-12-03T07:46:59Z
dc.date.available 2018-12-03T07:46:59Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/52712
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Význam party pro vznik drogových závislostí cs
dc.title.alternative Signification of a clique in creation of drug dependencies en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 233/06 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06296587
dc.subject.verbis drogová závislost cs
dc.subject.verbis drogy cs
dc.subject.verbis drogová prevence cs
dc.subject.verbis návykové látky cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:47:38 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPED -VYCH cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account