Využití multimediálních technologií k obchodní a marketingové podpoře malých a středních podniků.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Antlová, Klára
dc.contributor.author Karvánek, Jakub
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-04-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5255
dc.description katedra: KIN; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 85 cs
dc.description.abstract Dynamical growth of the information technologies brings together new possibilities of the utilization of these instruments in professional usage. This graduation solves the problems of the current multimedia technologies usage as a business and marketing support of small and medium enterprises. The author expresses comprehensive information about the problem in this area of the information sciences to the reader. The article is mainly about the analysis of the necessary theory for understanding of the practical utilization of the possibilities in small and medium enterprises. An inseparable part of the thesis is the necessary economical knowledge. The theory and practice of these problems are discussed in the particular chapters. The thesis is concluded by the complete review of the technology utilization and the review of benefits for the organization. en
dc.description.abstract Dynamicky se rozvíjející oblast informačních technologií přináší stále nové možnosti jak tyto prostředky využít v profesionální sféře. Diplomová práce řeší problematiku využití současných možností v oblasti multimediálních technologií k obchodní a marketingové podpoře malých a středních podniků. Autor přináší čtenáři ucelený pohled nad tímto komplexním problémem dané oblasti informatiky. Jedná se o rozbor důležitých teoretických poznatků potřebných k porozumění následně popisovaných možností využití multimédií v praxi malého a středního podnikání. Nedílnou součástí práce jsou také poznatky k dané oblasti ekonomiky. V jednotlivých kapitolách je nejdříve rozebrána teorie týkající se daného tématu a ve druhé části je popsána situace z praxe. Práce je uzavřena kompletním zhodnocením možností využití daných technologií a přínosu pro organizaci. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject multimedia en
dc.subject multimedia technologies en
dc.subject small and medium enterprises en
dc.subject marketing en
dc.subject strategy en
dc.subject communication en
dc.subject public relations en
dc.subject propagation en
dc.subject advertisement en
dc.subject multimedia cs
dc.subject multimediální technologie cs
dc.subject malé a střední podnikání cs
dc.subject marketing cs
dc.subject strategie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject vztah s veřejností cs
dc.subject propagace cs
dc.subject reklama cs
dc.title Využití multimediálních technologií k obchodní a marketingové podpoře malých a středních podniků. cs
dc.title.alternative Multimedia Technologies Used For The Business and Marketing Support of Small and Medium Enterprises. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2009-01-22
dc.date.committed 2009-01-05
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KIN cs
local.identifier.stag 15279
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 416044
dc.subject.verbis multimédia cs
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis podnikání cs
dc.subject.verbis marketing en
dc.subject.verbis business en
dc.subject.verbis multimedia en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:58 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account