Marketing zdravotní pojišťovny v České republice

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boučková, Žaneta
dc.contributor.author Martinková, Libuše
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5213
dc.description katedra: KPO; rozsah: 87 s., 20 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití marketingu v oblasti zdravotní pojišťovny v České republice. První kapitola vymezuje základní pojmy zdravotního pojištění - definuje zdravotní pojistné, plátce pojistného, zdravotní pojišťovny, činnost a hospodaření zdravotních pojišťoven. Druhá kapitola je věnována marketingu služeb, který se zaměřuje na oblast pojišťovnictví, a závěry jsou aplikovány na oblast marketingu zdravotních pojišťoven. Třetí kapitola využívá získané poznatky pro analýzu marketingové strategie pobočky ZP MV ČR v Ústí nad Labem. Na základě vyhodnocení marketingové strategie jsou formulovány vlastní návrhy na zlepšení. cs
dc.description.abstract This thesis deals with marketing utilization within the health insurance management in the Czech Republic. In the first chapter of the thesis we can find basic concepts connected with health insurance - it defines the health insurance rate, payer of the rate, insurance companies, and their activity range and economy. The second chapter is dedicated to marketing services with a focus on the area of insurance. Conclusions of this chapter are applied to the area of marketing of insurance companies. The third chapter utilizes the obtained knowledge for an analysis of the marketing strategy in a branch of the insurance company of the Ministry of Internal Affairs in Ústí nad Labem. On the basis of the marketing strategy evaluation the author´s own proposals for improvement are presented. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject veřejné zdravotní pojištění cs
dc.subject zdravotní pojistné cs
dc.subject zdravotní pojišťovny cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové nástroje cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject public health insurance en
dc.subject health insurance rate en
dc.subject health insurance companies en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing instruments en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing strategy en
dc.title Marketing zdravotní pojišťovny v České republice cs
dc.title.alternative Marketing of an Health Insurance Company in the Czech Republic en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2009-06-23
dc.date.committed 2009-05-22
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPO cs
local.identifier.stag 16117
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 412403
dc.subject.verbis pojišťovnictví cs
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis zdravotní pojišťovny cs
dc.subject.verbis marketing en
dc.subject.verbis insurance en
dc.subject.verbis health insurance companies en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:57 cs
local.verbis.studijniprogram KPO Hospodářská politika a správa/Pojišťovnictví cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account