La civilisation et son importance dans l#enseignement du FLE

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sádlová, Zuzana
dc.date 2004
dc.date.accessioned 2018-12-02T13:21:55Z
dc.date.available 2018-12-02T13:21:55Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/51301
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title La civilisation et son importance dans l#enseignement du FLE cs
dc.title.alternative Civilisation and its importance in the education of French for foreigners en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 223/04 P
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06202535
dc.subject.verbis francouzština cs
dc.subject.verbis jazyková výuka cs
dc.subject.verbis reálie cs
dc.subject.verbis French language en
dc.subject.verbis language teaching and learning en
dc.subject.verbis history and geography en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:42:49 cs
local.verbis.studijniprogram KFJ 2. stupeň ZŠ/Francouzský jazyk-Občanská výchova cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account