Marketingová studie Regionálního muzea v Kolíně

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dědková, Jaroslava
dc.contributor.author Šešinová, Zuzana
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5000
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 97 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové činnosti muzea. Na jejím základě a částečně i na základě provedeného marketingového výzkumu jsou Regionálnímu muzeu v Kolíně navržena doporučení a případné dodatečné změny v marketingové strategii. Diplomová práce je rozdělena a do čtyř dílů. V první samostatná část je věnována problematice marketingu kulturních památek a čtyř P obecně. Další kapitola charakterizuje ekonomickou situaci a zaměstnaneckou politiku muzea. Na tuto část navazuje přiblížení současné situace kulturních památek Středočeského kraje z konkurenčního pohledu. Následuje podrobnější rozbor jednotlivých položek marketingového mixu a analýza návštěvníků muzea, v jejímž rámci byl proveden menší marketingový výzkum zaměřený na spokojenost a strukturu návštěvníků. Poslední stěžejní část této práce tvoří osobní doporučení, která jsou formulována především na základě SWOT analýzy, rozboru marketingového mixu firmy a marketingového výzkumu. cs
dc.description.abstract The Regional museum in Kolín is an allowance organization which is part of non-profit-making sphere. The principál museum`s aim is not to profit but to realize its mission: to acquire, to create, to conserve permanently, to file, to work up expertly and make available (with culture and educational aktivity) museum´s collections for public.The aim of the thesis is to analyse the current marketing activities of the museum. On the base of the analyse´s result and marketing research there have been proposed recommendations and particular changes in marketing strategy of the Regional museum in Kolín. The thesis is devided into four chapters. The first theoretical part describes generally the marketing of cultural monuments and four P´s. The next chapter analyses an economic situation of the museum and its personnel management policy. The following part deal with current position of cultural monuments in the Central Bohemia from the competitive point of view. The next part describes marketing mix in more details and the results of the marketing research focesed on visitors structure and their satisfaction. The final part of the thesis briefly introduces personal recommendations for the museum resulted from the findings of SWOT analyse, marketing mix and research. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject cena cs
dc.subject cenová politika cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject distribuční cesta cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject swot analýza cs
dc.subject výrobková strategie cs
dc.subject zisk cs
dc.subject competition analysis en
dc.subject price en
dc.subject pricing policy en
dc.subject distribution en
dc.subject distribution channel en
dc.subject competition en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject advertisement en
dc.subject swot analysis en
dc.subject strategy of products en
dc.subject earnings en
dc.title Marketingová studie Regionálního muzea v Kolíně cs
dc.title.alternative MARKETING STUDY OF THE REGIONAL MUSEUM IN KOLÍN en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-12
dc.date.committed 2008-05-09
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 14406
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 359543
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis communication in marketing en
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis podniky cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:02 cs
local.verbis.studijniprogram KMG cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account