Ovládání mobilní platformy pomocí OS Android

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Němeček, Tomáš
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2018-12-02T10:30:23Z
dc.date.available 2018-12-02T10:30:23Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/49111
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Ovládání mobilní platformy pomocí OS Android cs
dc.title.alternative Mobile plarform remote controlling using Android OS en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
dc.identifier.signature V 121/12 Mb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06466520
dc.subject.verbis Android (operační systém) cs
dc.subject.verbis Android (operating system) en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:39:32 cs
local.verbis.studijniprogram MTI Informační technologie/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account