Ovládání frekvenčního měniče počítačem

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pořízka, Petr
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2018-12-02T10:27:52Z
dc.date.available 2018-12-02T10:27:52Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/49029
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Ovládání frekvenčního měniče počítačem cs
dc.title.alternative Computer control of variable-frequency drive en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
dc.identifier.signature V 37/12 Mb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06464038
dc.subject.verbis elektronická komunikace cs
dc.subject.verbis měniče (elektrotechnika) cs
dc.subject.verbis elektrotechnika cs
dc.subject.verbis electronic communication en
dc.subject.verbis electric current converters en
dc.subject.verbis electrotechnics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:39:24 cs
local.verbis.studijniprogram RSS Elektrotechnika a informatika/Informatika a logistika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account