Marketingová strategie pro inovaci výrobku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strnad, Pavel
dc.contributor.author Machciniková, Iva
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4833
dc.description katedra: KMG; přílohy: 1 CD; rozsah: 76 s., 13 s. příloh cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo pomoci firmě Rapeto a.s. se rozhodnout, jaké kroky v oblasti inovací podniknout a navrhnout pro ni vhodnou marketingovou strategii. Rapeto a.s. je firma podnikající na českém trhu v oblasti potravinových doplňků a jako {\clqq}správná`` společnost si je vědoma, že pokud nebude schopna reagovat na potřebu změny, ztratí zákazníky a postupně s tím podíl na trhu i zisk. Práce se proto nejdříve ve své teoretické části věnuje zdrojům inovačních podnětů a charakteristice dvou rozdílných způsobů inovace. Nechybí ani srovnání těchto strategií a zdůvodnění vhodnosti jejich použití. Praktická část práce se zaměřuje na firmu Rapeto a.s. a především na produkty, protože těch se inovace měla týkat. Po zvolení oblasti inovace, následuje navržení marketingové strategie a v závěru práce se ještě firmě doporučuje obrátit se na AIP ČR a pokusit se získat dotaci na inovaci. cs
dc.description.abstract The aim of this Diploma work was to help the organisation Rapeto stock company to distinguish what steps are necessary to undertake in terms of innovation and to suggest a suitable marketing strategy. Rapeto stock company is an organisation operating on the Czech market in the sector of supplements. As a knowledgeable company it realises that if the management would not be able to react on the changing environment, the company will lose customers and consequently the market share even profit as well. The first part of this study is therefore concerned with theory evaluating sources of innovation´s stimuli. It further explains the two different forms of innovation processes. The comparisons of the various strategies and rationalisation of their suitability is discussed too. The second part of the work deals with the organisation Rapeto stock company, particularly their products which are the main subject to the change. After determining the desired innovation areas there are specific marketing strategies suggested. At the end of this study it is recommended that the organisation contacts the AIP CR and attempts to receive an innovation grant. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject inovace cs
dc.subject inovativní marketing cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject pivovarské kvasnice cs
dc.subject produkt cs
dc.subject reklama cs
dc.subject trh cs
dc.subject vertikální marketing cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject životní cyklus výrobku cs
dc.subject distribution en
dc.subject innovation en
dc.subject innovative marketing en
dc.subject competition en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject brewer`s yeast en
dc.subject product en
dc.subject promotion en
dc.subject market en
dc.subject vertical marketing en
dc.subject customer en
dc.subject product life cycle en
dc.title Marketingová strategie pro inovaci výrobku cs
dc.title.alternative Marketing strategy for product innovation en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2007-06-11
dc.date.committed 2007-05-11
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 12599
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 333450
dc.subject.verbis inovace cs
dc.subject.verbis reklama a propagace cs
dc.subject.verbis distribuce zboží cs
dc.subject.verbis marketing strategy en
dc.subject.verbis innovations en
dc.subject.verbis promotion en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:55:31 cs
local.verbis.studijniprogram KMG cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account