Finanční analýza podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jáč, Ivan
dc.contributor.author Richterová, Jitka
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4801
dc.description katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 80 s. cs
dc.description.abstract Financial analysis is an important topic and is used in many companies. My diploma work deals with evaluation of an economic situation of a joint stock company Poděbradská blata via a financial analysis. It is made by hand and also by computer software. Company Poděbradská Blata, a. s. and its subject of enterprise is introduced in the first part of my work. Then follow the further explanation of the financial analysis and characteristic of various method of analysis. The end of this part belongs to interfirm comparison. The financial analysis is applied on the introduced company in the second part of the work and is made for the period 2001 - 2005. There is also a comparison of this company with another companies that transact business in the same economic sector. The comparison is made by ``spider graphs{\crqq}. The final part of the work describes the computer software Equanta and summaries some weak and strong points of this software. en
dc.description.abstract Finanční analýza je důležitým tématem a je používána v mnoha společnostech. Diplomová práce se zabývá hodnocením hospodářské situace akciové společnosti Poděbradská blata pomocí finanční analýzy, která je provedena nejen manuálními výpočty, ale také za pomoci software. V první části diplomové práce je představena společnost Poděbradská Blata, a. s. a popsán její předmět podnikání. Následuje bližší seznámení s pojmem finanční analýza a charakteristika jednotlivých metod finanční analýzy. Konec této části práce se zabývá teoretickým popsáním mezipodnikového srovnání. Druhá část se zabývá konkrétní finanční analýzou zmíněné společnosti za účetní období let 2001 - 2005 a porovnává ji s dalšími podniky v oboru za použití {\clqq}spider grafů``. Vše uzavírá ukázka použití demo verze počítačového software Equanta a zhodnocení tohoto software. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject ratio indexes en
dc.subject cash flow en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject insolvency and stability ratios en
dc.subject z-score en
dc.subject index in95 en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject software equanta en
dc.subject spider graph en
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztráty cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti a stability cs
dc.subject altmanův model (z-skore) cs
dc.subject index in95 cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject software equanta cs
dc.subject spider graf cs
dc.title Finanční analýza podniku cs
dc.title.alternative The financial analysis of company en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2007-06-12
dc.date.committed 2007-05-11
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 12733
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 332576
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis business economy en
dc.subject.verbis financial analysis en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:52:35 cs
local.verbis.studijniprogram KPE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account