Konkurs a vyrovnání průmyslového podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lubina, Jiří
dc.contributor.author Dalecký, Josef
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4774
dc.description katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 91 s., 36 s. obr. příloh. cs
dc.description.abstract Diploma work titled The Bancruptcy Proceeding and Compensation of the Industrial Company is aimed at a capability of the company to restore its productive capability. The work is divided into two parts : a theoretical and a practical part. At first, the conceptions concerning an existence of a company and problems with an evaluation of its financial efficiency are explained, than the process during a turnaround and a course of bancrupty proceeding. I apply my theoretical knowledges to analysis of the condition of the concrete company KERAMICKÝ A BETONOVÝ BLOK, s.r.o. before the bancrupty proceeding and I analyse possible reasons of the crisis and the financial results of the company´s economy in the practical part. The next step was to evaluate the analysis. The conclusion contains the suggestions and measures , which could precede the crisis and the following bancrupty proceeding in my point of view. en
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Konkurs a vyrovnání průmyslového podniku se zaměřuje na schopnost podniku obnovit svoji produkční schopnost. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou nejdříve vysvětleny pojmy týkající se života podniku a problematika hodnocení jeho finanční výkonnosti, poté popsán postup při sanaci a průběh konkursního řízení. V praktické části diplomové práce na konkrétním případu společnosti KERAMICKÝ A BETONOVÝ BLOK, s.r.o. aplikuji své teoretické znalosti při analýze stavu společnosti před konkursem, analyzuji možné příčiny krize a finanční výsledky hospodaření podniku. Dalším krokem bylo vyhodnocení výsledků analýzy. Závěr obsahuje návrhy a opatření, kterými se dalo podle mého názoru krizi a následnému konkursnímu řízení předejít. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject crisis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject turnaround en
dc.subject bankruptcy proceeding en
dc.subject forced composition en
dc.subject restructuring en
dc.subject krize cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject sanace cs
dc.subject konkursní řízení cs
dc.subject nucené vyrovnání cs
dc.subject restrukturalizace cs
dc.title Konkurs a vyrovnání průmyslového podniku cs
dc.title.alternative The Bancruptcy Proceeding and Compensation of the Industrial Company en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2007-02-05
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 11179
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 309652
dc.subject.verbis economic analysis en
dc.subject.verbis company economics en
dc.subject.verbis industrial companies en
dc.subject.verbis průmyslové podniky cs
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:17:58 cs
local.verbis.studijniprogram KPE PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account