E-learningová podpora výuky technické angličtiny na FMMIS

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hendrych, Petr
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2018-12-02T08:46:39Z
dc.date.available 2018-12-02T08:46:39Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/47521
dc.description.abstract Práce se zabývá e-learningem jako moderními vzdělávacími technologiemi. Charakterizuje hlavní rysy e-lerningu, především komu je určen, k čemu slouží, jaké existují jeho různé varianty a v neposlední řadě, jak je na tom e-laerning v České republice. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit praktický program pro výuku technické angličtiny, prostudovat možnosti nástroje Lecturnity, popřípadě najít a popsat jiný vhodný nástroj pro vývoj této aplikace. Práce tedy obsahuje základní seznámení s programem Macromedia Flash MX, který se ukázal jako nejlepší a velice silný nástroj pro tvorbu toho typu. V poslední části této práce je pak představen vzniklý výukový program, jeho ovládací prvky a celková orientace v prostředí. V závěru jsou také uvedeny některé zajímavé části zdrojového kódu zajišťujícího dostatečnou interaktivitu s uživatelem. cs
dc.description.abstract The aim of this project is to provide understanding of e-learning technology as a modern system of education. The work characterizes main features of e-learning, e.g. to whom it is designed to, what it is used for, what kind of variants exists and finally explores the current status of e-learning in the Czech Republic. The objective of this work is to provide practical tutorial of technical English, explores options of program ``Lecturnity{\crqq}, eventually find and describe another acceptable tool for development of this application. The work includes basic identification of program Macromedia Flash MX, which seems to be the best and very strong tool for designing in this field of interest. Developed education program, its controls and global orientation at the working environment are presented at the last part of this work. Final captures of work also shows interesting parts of a source program that ensures appropriate interactive connection to the user. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title E-learningová podpora výuky technické angličtiny na FMMIS cs
dc.title.alternative E-learning education of technical English at FMMIS en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 108/07 Mb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06328103
dc.subject.verbis English education en
dc.subject.verbis angličtina cs
dc.subject.verbis e-learning cs
dc.subject.verbis studium a výuka cs
dc.subject.verbis vzdělávací programy cs
dc.subject.verbis vzdělávací systémy cs
dc.subject.verbis education systems en
dc.subject.verbis education programs en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:38:18 cs
local.verbis.studijniprogram KSI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account