Hodnocení a výběr dodavatele

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žižka, Miroslav
dc.contributor.author Seifert, Václav
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4748
dc.description katedra: KPE; rozsah: 72 cs
dc.description.abstract This thesis deals with the evaluation and selection of suppliers in a production company. The BWS company was chosen for this purpose. The neccessary information was obtained during three years of employment and several consultations at this company. Some data was confidential and therefore had to be changed. The result could be distorted. The work presents several methods of supplier evaluation and selection. A concrete method of supplier evaluation and selection is presented for this company. Part of this work evaluates the most important suppliers with a description of the evaluation procedure. The suplpiers are real suppliers of the company. The end of this thesis presents a summary of the individuals suppliers, which was implemented on the basis of the author's proposed procedure. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů ve výrobní firmě. Pro tuto Diplomovou práci byla vybrána firma BWS spol. s r. o. Potřebné informace a podklady byly získány během asi tří let zaměstnání u této firmy a následných konzultací. Některé podklady byly poupraveny z důvodů utajení, takže výsledek může být do určité míry zkreslen. Práce ukazuje několik různých metod výběru a hodnocení. V práci je navržen způsob jakým by firma mohla hodnotit a vybírat své dodavatele. Jako součást práce jsou zhodnoceni nejdůležitější dodavatelé firmy a popsán postup jakým bylo hodnocení provedeno. V závěru této práce je shrnuto provedené vyhodnocování jednotlivých dodavatelů, které bylo provedeno na základě navrženého postupu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject supplier en
dc.subject selection of suplliers en
dc.subject evaluation of suppliers en
dc.subject scoring mode en
dc.subject company bws en
dc.subject factors of evaluation en
dc.subject weigh of a factor en
dc.subject costs en
dc.subject dodavatel cs
dc.subject výběr dodavatelů cs
dc.subject hodnocení dodavatelů cs
dc.subject vyhodnocovací model cs
dc.subject společnost bws cs
dc.subject faktory hodnocení cs
dc.subject váha faktoru cs
dc.subject náklady cs
dc.title Hodnocení a výběr dodavatele cs
dc.title.alternative Evaluation and Selection of a Supplier en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 11417
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 286234


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account