Obal dámských punčoch jako informační a komunikační prostředek

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Těšinová, Pavla
dc.contributor.author Linková, Petra
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4140
dc.description katedra: KHT; přílohy: CD ROM; rozsah: 50 s., 13 s obr. příloh cs
dc.description.abstract The theme of my bachelor thesis is focused on packaging of ladies stockings as communication and information means. This work deals with the influence of package on buying habits of ladies stockings. There are target group of ladies in the age of category from twenty to fifty five years who wears ladies stockings as dress code in their job. There are introduced the company Aries, a.s. in the first part which deals with producing of the high quality ladies stockings and describing their range of goods and explained special modifications, which increase utility value of this goods. The aim of my bachelor thesis was to analyse the market research in the practical part. The market research has found it out how this part of specified consumers segment perceive package and which parameters are the most important in the process of buying ladies stockings and what role package plays. Furthermore was to introduce new design packaging of ladies stockings in order to speak more to the finite consumer and based on the facts analysed in the marketing research in the last part of this thesis. en
dc.description.abstract Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila obal dámských punčoch jako komunikační a informační prostředek. Tato práce se zabývá vlivem obalu na konečného zákazníka při koupi dámských punčoch. Cílovou skupinou jsou ženy ve věkové kategorii dvacet až padesát pět let, které nosí punčochového kalhoty na základě normy oblékání ve svém zaměstnání. Bakalářská práce v první části seznamuje čtenáře s firmou Aries, a.s., která se zabývá výrobou vysoce kvalitního punčochového zboží. Dále je představen sortiment produktů a speciální úpravy, které zvyšují užitnou hodnotu těchto produktů. Cílem bakalářské práce bylo provést marketingový průzkum, kterému jsem se věnovala v praktické části. Marketingový průzkum zjišťoval, jak určený segment spotřebitelů obal vnímá, jaké rozhodující faktory jsou pro nákup dámského punčochového zboží pro ně určující a jaký vliv zde obal hraje. V poslední části práce byly představeny nové designy obalů dámských punčoch za účelem oslovení většího počtu konečných spotřebitelů a to na základě zjištěných výsledků z marketingového průzkumu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject product en
dc.subject package en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject special modification en
dc.subject market research en
dc.subject produkt cs
dc.subject obal cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject speciální úpravy cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.title Obal dámských punčoch jako informační a komunikační prostředek cs
dc.title.alternative Packaging of ladies stockings as communication and information means en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-06-15
dc.date.committed 2009-05-30
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KHT cs
local.identifier.stag 16606
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 404306
dc.subject.verbis textilní výroba cs
dc.subject.verbis textilní technologie cs
dc.subject.verbis textile production en
dc.subject.verbis textile technology en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:15 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Textil/Textilní marketing cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account