Profesní uniformy zaměstnanců čerpacích stanic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fridrichová, Ludmila
dc.contributor.author Žahourková, Lucie
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4120
dc.description katedra: KHT; rozsah: 35 s., 4 s., obr. příloh. cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části je uvedena stručná charakteristika čerpacích stanic Benzin s. r. o. a Shell a. s. Dále definování užitných vlastností profesních uniforem a zmapování českého trhu s jejími možnými výrobci. Druhá část je zaměřena na marketingový průzkum. Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo porovnání profesních uniforem čerpacích stanic Benzina s. r. o. a Shell a. s. cs
dc.description.abstract The bachelor work is divide into two parts. In first part is mention a brief characteristic about petrol station Benzina and Shell. Then definition of utility charakteristic of professional uniforms and monitoring czech market with their possible producer. Second part is focus on marketing research was compare professional uniforms of petrol station Benzina and Shell. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject profesní uniforma cs
dc.subject vlastnosti uniforem cs
dc.subject výrobci uniforem cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject professional uniform en
dc.subject charakteristic uniform en
dc.subject uniforms producer en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.title Profesní uniformy zaměstnanců čerpacích stanic cs
dc.title.alternative THE PROFESSIONAL UNIFORMS EMPLOYEES OF PETROL STATION en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-06-15
dc.date.committed 2009-05-30
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KHT cs
local.identifier.stag 16585
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 403665
dc.subject.verbis čerpací stanice pohonných hmot cs
dc.subject.verbis service stations en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:19:03 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Textil/Textilní marketing cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account