Magnetohydrodynamické toky a dominantní struktury

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fraňa, Karel
dc.date 2004
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:41:48Z
dc.date.available 2018-11-30T12:41:48Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38762
dc.format text
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/368 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/368 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Magnetohydrodynamické toky a dominantní struktury cs
dc.title.alternative Magnetohydrodynamic flow and dominant structures en
dc.type Thesis
dc.type disertační práce cs
dc.degree.level Ph.D.
local.faculty Fakulta strojní cs
dc.identifier.signature U 417 S
local.faculty.abbreviation DIS
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06261173
dc.subject.verbis proudění tekutin cs
dc.subject.verbis magnetohydrodynamika cs
dc.subject.verbis metoda konečných prvků cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:26:20 cs
local.verbis.studijniprogram KEZ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account