IPv6 a jeho uplatnění v univerzitní počítačové síti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Satrapa, Pavel
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2018-11-30T12:26:52Z
dc.date.available 2018-11-30T12:26:52Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/38539
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title IPv6 a jeho uplatnění v univerzitní počítačové síti cs
dc.title.alternative en
dc.type habilitační práce cs
local.faculty Strojní fakulta cs
dc.identifier.signature U 509 M
local.faculty.abbreviation HAB
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.verbis kpw06309981
dc.subject.verbis intranety cs
dc.subject.verbis elektronická pošta cs
dc.subject.verbis počítačové sítě cs
dc.subject.verbis computer nets en
dc.subject.verbis electronic mail en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:14 cs
local.verbis.studijniprogram NTI cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account