Vliv doby a teploty termosolace na barevný odstín polyesterových vláken rozdílných jemností

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Odvárka, Jaroslav
dc.contributor.author Sacher, Tomáš
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-04-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3685
dc.description katedra: KTC; přílohy: 1 cdrom; rozsah: 105 s., 17 s. příloh cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je experimentálně dokázat či vyvrátit, jak značný vliv má doba a teplota termosolace na celkový barevný odstín polyesterové textilie rozdílných jemností. V oblasti viditelného spektra byla změřena reflektance pomocí systému Datacolor a na jejím základě bylo provedeno relativní porovnání, jak značný vliv mají tyto veličiny na intenzitu výsledného barevného odstínu. S tímto záměrem je spojena velká řada teoretických, ale především experimentálních znalostí a aktivit, které jsou popsány a řešeny v jednotlivých kapitolách této práce. cs
dc.description.abstract The aim of this diploma work is to prove or disprove how considerate influence has time and temperature of thermosolation on the total colour shade of polyester fabric different fineness. In the range of visible spektrum, there were reflektance measured via Datacolor System and, on the base of these, there was a relative comparison made, how big influence have these factors on the intensity of consequent colour shade. With this aim, a lot af theoretical and, above all, experimental knowledge and activities are connected, which are described and solved in particular chapters of this work. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject termosolace cs
dc.subject difúze cs
dc.subject kinetika cs
dc.subject adsorpce cs
dc.subject disperzní barvivo cs
dc.subject disperse cs
dc.subject polyester cs
dc.subject absorbance cs
dc.subject remise cs
dc.subject k/s hodnota cs
dc.subject fixace cs
dc.subject thermosolation en
dc.subject difussion en
dc.subject kinetics en
dc.subject adsorption en
dc.subject dispersed dye en
dc.subject dispersion en
dc.subject polyester en
dc.subject absorbance en
dc.subject remission en
dc.subject k/s value en
dc.subject fixation en
dc.title Vliv doby a teploty termosolace na barevný odstín polyesterových vláken rozdílných jemností cs
dc.title.alternative Influence time and temperature of thermosolation on color shade polyester fibres different fineness en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-01-29
dc.date.committed 2008-01-04
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KTC cs
local.identifier.stag 14763
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 344527
dc.subject.verbis dyeing en
dc.subject.verbis synthetic fibres en
dc.subject.verbis textile dyes en
dc.subject.verbis barvení textilií cs
dc.subject.verbis syntetická vlákna cs
dc.subject.verbis textilní vlákna cs
dc.subject.verbis textilní barvířství cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:14:26 cs
local.verbis.studijniprogram KTC cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account