Vlastnosti polyuretanových nanovlákenných vrstev

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirsák, Oldřich
dc.contributor.author Nováková, Markéta
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-09-09
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3425
dc.description katedra: KNT; přílohy: 1 CD; rozsah: 54 s. cs
dc.description.abstract This paper deals with properties of polyurethane nanofibrous layers from the point of view of their air permeability, water vapour permeability and water resistance. There were three types of nanofibrous layers used: the first one without any treatment, the second one with hydrophilic treatment by adding surface-active substance into the solution for electrospinning and the third type was hydrophobic by using plasma treatment. The introduction of this paper provides a list of polyurethane membranes occurring on the market and search of polyurethane membranes. The theoretical part contains the method of production of nanofibrous layers, the material properties, the sorptive properties of fibres and methods of fabric assessment. The experimental part contains a description of an electrospinning device used for production of nanofibrous layers as well as the experimental process itself. Furthermore, there is a final result discussion. Lastly, an overall assessment of this paper is provided at the conclusion. en
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vlastnostmi polyuretanových nanovlákenných vrstev z hlediska jejich prodyšnosti, propustnosti vodní páry a odolnosti proti pronikání vody. Nanovlákenné vrstvy jsou buď bez úpravy nebo je u nich přídavkem povrchově aktivní látky do zvlákňovacího roztoku dosaženo hydrofilních vlastností. Hydrofobní vlastnosti se zvýšily povrchovou úpravou nanovlákenných vrstev pomocí plazmatu. V úvodu práce je výčet polyuretanových membrán vyskytujících se na trhu a rešerše na téma vlastnosti polyuretanových membrán. Teoretická část se věnuje metodě výroby nanovlákenných vrstev, vlastnostem materiálu, sorpčním vlastnostem vláken a metodám hodnocení textilií. V experimentální části je popsáno zvlákňovací zařízení pro výrobu nanovlákenných vrstev a samozřejmě průběh experimentů. Následuje diskuze výsledků a na závěr celkové zhodnocení práce. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject polyurethane en
dc.subject nanofibres en
dc.subject water vapour permeability en
dc.subject water resistance en
dc.subject plasma hydrophobic treatment en
dc.subject polyuretan cs
dc.subject nanovlákna cs
dc.subject propustnost pro vodní páru cs
dc.subject výška vodního sloupce cs
dc.subject hydrofobní úprava plazmou cs
dc.title Vlastnosti polyuretanových nanovlákenných vrstev cs
dc.title.alternative Properties of polyurethane nanofibrous layers en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2007-02-07
dc.date.committed 2007-01-08
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KNT cs
local.identifier.stag 12809
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 305365
dc.subject.verbis textile fibres en
dc.subject.verbis textilní materiály cs
dc.subject.verbis netkané textilie cs
dc.subject.verbis textilní vlákna cs
dc.subject.verbis syntetická vlákna cs
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis nonwoven textiles en
dc.subject.verbis textile materials en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:41 cs
local.verbis.studijniprogram KNT NT cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account