Dvojí cesta ke smyslu českých dějin: T. G. Masaryk a J. Pekař

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Umlauf Václav, MTh. Ph.D. : 59265
dc.contributor.author Mikezová, Anna
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Paleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.other Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned 2018-11-19T14:25:36Z
dc.date.available 2018-11-19T14:25:36Z
dc.date.submitted 2015-10-25
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/32393
dc.description.abstract Cílem práce je porovnání dvou filozofií českých dějin v pojetí T. G. Masaryka a J. Pekaře. Ideologie české státnosti v pojetí T. G. Masaryka je porovnána s ideou národní identity J. Pekaře. Práce analyzuje dvě etapy sporu těchto dvou osobností vzhledem k pozitivistickému a ideologickému pojetí smyslu českých dějin. Práce spočívá v komparaci textů a četba zahrnuje studium primární literatury. V závěru práce je řešena aktuálnost tzv. české otázky v dnešní době. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis compares two main philosophical approaches concerning the Czech history defined by T. G. Masaryk and J. Pekař. The ideology of the Czech statehood conceptualized by T. G. Masaryk will be compared to J. Pekař's Idea of National Identity. The paper analyses a dispute about the meaning of Czech history, while focusing on the parts where T. G. Masaryk and J. Pekař figured. Their perception of the meaning about the Czech history and its sense is put into contrast between the positivists and the ideologists approach. The thesis is based on a comparison of texts and a study of foreign literature as a primary source. The contemporary query about the alleged Czech Question in nowadays society is being scrutinized at the end of the thesis. en
dc.format 46 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy , Tabulky 2 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka: Snahy a tužby národního obrození; Naše nynější krize: Pád strany staročeské. 8. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1990. 352 s. ISBN 80-205-0061-8
dc.relation.isbasedon PEKAŘ, Josef. O smysl českých dějin. Ed. Martin KUČERA. Praze: Dauphin, 2012. 479 s. ISBN 978-80-7272-431-4
dc.relation.isbasedon KUČERA, Martin. Pekař proti Masarykovi: (Historik a politika). Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1995. 87 s. ISBN 80-901478-8-7
dc.relation.isbasedon MIKLÍK, Josef Konstantin. Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin. Praze: Lidová akademie, 1931. 70 s.
dc.relation.isbasedon HAVELKA, Miloš, Věra JUNGMANNOVÁ a Jan ŠULC. Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Praha: Torst, 1995. 867 s. ISBN 80-85639-41-6
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject spor o smysl českých dějin cs
dc.subject česká otázka; T. G. Masaryk cs
dc.subject myšlenka humanity cs
dc.subject J. Pekař cs
dc.subject národní myšlenka cs
dc.subject dispute about the Meaning of Czech History en
dc.subject Czech Question en
dc.subject T. G. Masaryk en
dc.subject Idea of Humanity en
dc.subject J. Pekař en
dc.subject National Idea en
dc.title Dvojí cesta ke smyslu českých dějin: T. G. Masaryk a J. Pekař cs
dc.title Twofold Meaning of Czech History: T. G. Masaryk and J. Pekař en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2017-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
local.identifier.stag 34617
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline CJ-HU
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P14000399


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account