Dostupnost služeb na území okresů Jičín a Semily

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Drápela Emil, Mgr. Ph.D. : 64365
dc.contributor.author Bekrová, Hana
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Paleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.other Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned 2018-11-19T14:25:25Z
dc.date.available 2018-11-19T14:25:25Z
dc.date.submitted 2016-5-2
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/32390
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na dostupnost služeb na území okresů Jičín a Semily.Teoretická část se zabývá obecnými informacemi o lokalizačních teoriích, geografiislužeb, geografii sídel a geografii maloobchodu. Hlavním cílem práce bylo pomocíterénního průzkumu vyhodnotit dostupnost pěti základních komerčních služebv jednotlivých obcích POÚ okresů Jičín a Semily. Z analýzy dat, ve které jsou zahrnuty také údaje o počtu obyvatel podle SLDB 2017, byly pomocí GIS zpracovány mapové výstupy, a byl určen index centrality pro největší okresní centra. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the accessability of the services in Jičín and Semily districts. The theoretical part introduces basic information about location theories, the geography of services, urban geography and retail geography. The main aim of the thesiswas to analyse the accessability of the five basic commercial services in the particular places, villages and towns in Jičín and Semily districts by means of an own field investigation. Collected data and the analysis, in which the statistics of the population completed by SLDB 2017 are included, helped to create the maps by means of GIS, and the centrality index was determined for the biggest centres of the districts. en
dc.format 68 s.
dc.format.extent Ilustrace, Mapy žádné , Tabulky, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BEDNÁŘ, P.: Geografie služeb. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. ISBN 978-80-7368-352-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Český statistický úřad [online]. Dostupné z: http://www.czso.cz
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon HAMPL, M.: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: DemoArt pro Univerzitu Karlovu, Přírodovědeckou fakultu, 2005. ISBN 80-86746-02-X.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon KRAFT, S.: Základy geografie dopravy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2015, 77s. ISBN 978-80-7394-527-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon SZCZYRBA, Z.: Geografie obchodu - se zaměřením na současné trendy v maloobchodě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1453-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dostupnost služeb cs
dc.subject služby cs
dc.subject okres Jičín cs
dc.subject okres Semily cs
dc.subject obec cs
dc.subject GIS cs
dc.subject terénní průzkum cs
dc.subject obchod s potravinami cs
dc.subject kulturní středisko cs
dc.subject banka cs
dc.subject cukrárna cs
dc.subject kavárna cs
dc.subject knihovna cs
dc.subject Accessability of the services en
dc.subject services en
dc.subject Jičín district en
dc.subject Semily district en
dc.subject village en
dc.subject GIS en
dc.subject an own field investigation en
dc.subject a grocery en
dc.subject a cultural centre en
dc.subject a bank en
dc.subject a sweetshop en
dc.subject a café en
dc.subject a library en
dc.title Dostupnost služeb na území okresů Jičín a Semily cs
dc.title Accessability of the services in Jičín and Semily districts en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-11
dc.date.committed 2017-4-28
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KGE
local.identifier.stag 34688
local.degree.programme Geografie
local.degree.discipline GE-AJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B1301
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author P14000174


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account