Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Waclawek Stanislaw, Ing. Ph.D. : 66701
dc.contributor.advisor Řezanka Michal, RNDr. Ph.D. : 62971
dc.contributor.author Grof, Jaroslav
dc.contributor.other Vik Michal, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 60073
dc.contributor.other Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D.;Mikeš Petr, Ing. Ph.D. Konzultant : 56823;61296
dc.contributor.other Luštincová Radka, Ing. Konzultant2 : 65726
dc.date.accessioned 2018-10-15T11:54:20Z
dc.date.available 2018-10-15T11:54:20Z
dc.date.submitted 2017-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/32213
dc.description.abstract Tři nejběžnější cyklodextriny (alfa-, beta- a gamma-CD) byly persubstituovány na uhlících C-6 sulfanylovou funkční skupinou. Dále byly připraveny zlaté nanočástice, které byly funkcionalizovány těmito CD na základě afinity síry ke zlatu. Proběhlo testování senzorové odezvy funkcionalizovaných AuNP na sedmnácti vybraných léčivech. Přes veškerou snahu se nepodařilo identifikovat strukturní motiv zodpovědný za senzorovou odezvu. cs
dc.description.abstract Three most common cyclodextrins (alpaa-, beta- and gamma-CD) were persubstituted on C-6 carbons with sulfanyl functional group. Gold nanoparticles were prepared and functionalized with these CD due to sulphur-gold affinity. Sensor response of seventeen selected drugs to functionalized AuNP was tested. Despite all efforts, structure motif responsible for sensor response was not identified. en
dc.format 43 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* item Guo, Y.; Zhao, Y.; Lu, D.; Wu, H.; Fan, M.; Wei, Y.; Shuang, S.; Dong, C. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2014, 78 (1-4), 275-286. item Li, X.; Liu, D.; Wang, Z. Biosens. Bioelectron. 2011, 26 (5), 2329-2333. end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject zlaté nanočástice cs
dc.subject cyklodextriny cs
dc.subject funkcionalizace cs
dc.subject léčiva cs
dc.subject senzorový systém cs
dc.subject gold nanoparticles en
dc.subject cyclodextrins en
dc.subject functionalization en
dc.subject drugs en
dc.subject sensor system en
dc.title Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace cs
dc.title Preparation of Cyclodextrin Modified Gold Nanoparticles for Sensor Applications en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-10-15
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2018-5-14
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
local.identifier.stag 36767
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3942
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.identifier.author M15000135


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account