Vývoj pilotního zařízení pro aplikaci nanovlákenných nosičů k čištění odpadních vod

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pluhař, Tomáš
dc.contributor.author Valecký, Lukáš
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2013-12-27
dc.date.submitted 2009-10-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3146
dc.description katedra: NTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 51 s. (60 309 znaků) cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí laboratorního aerobního biofilmového reaktoru pro čištění specificky znečištěných odpadních vod. Jedná se o rektor s pevným ložem, ve kterém je jako nosič biomasy použita nanovlákenná textilie. Tento moderní materiál byl připraven z nití, na kterých je nanesena vrstva polyuretanových nanovláken pomocí technologie Nanospider?. Cílem práce bylo změřit oxygenační kapacitu vzniklého zařízení a jeho schopnost využít kyslík z přiváděného vzduchu. Výsledkem práce jsou naměřené charakteristiky a posouzení, zda má použitý nanovlákenný nosič vliv na přestup kyslíku do vodního prostředí či nikoli. cs
dc.description.abstract This work is focused to design and construction of laboratorial aerobic biofilm reactor for specific wastewater treatment. The reactor is fixed-bed reactor, where nanofiber textile is used as a biomass carrier. This modern material was prepared from threads with polyurethane nanofiber layer on its surface made by Nanospider? technology. The aim of this work was to measure oxygen mass transfer in the constructed reactor and its oxygen utilization efficiency. Measured characteristics and the verdict whether the used nanofiber carrier has an effect on them is the result of the work. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject čištění odpadních vod cs
dc.subject biologické aerobní čištění cs
dc.subject biofilmový reaktor cs
dc.subject nosič biomasy cs
dc.subject nanovlákna cs
dc.subject oxygenační kapacita cs
dc.subject aerační element cs
dc.subject wastewater treatment en
dc.subject biological aerobic treatment en
dc.subject biofilm reactor en
dc.subject biomass en
dc.subject carrier en
dc.subject nanofibers en
dc.subject oxygen mass transfer en
dc.subject air diffuser en
dc.title Vývoj pilotního zařízení pro aplikaci nanovlákenných nosičů k čištění odpadních vod cs
dc.title.alternative Development of the pilot device for nanofiber carriers application for wastewater treatment en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc cs
dc.date.defense 2010-06-22
dc.date.committed 2010-05-21
local.department NTI cs
local.identifier.stag 18795
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06461699
dc.subject.verbis elektrostatické zvlákňování cs
dc.subject.verbis sewage water en
dc.subject.verbis biological wastewater treatment en
dc.subject.verbis electrospinning en
dc.subject.verbis nanostructure materials en
dc.subject.verbis nanomateriály cs
dc.subject.verbis odpadní vody cs
dc.subject.verbis biologické čištění odpadních vod cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:49 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Elektrotechnika a informatika/Informatika a logistika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account