Aplikace a zpracování tepelně odolných materiálů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ausperger, Aleš
dc.contributor.author Ondráček, Lukáš
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010-03-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2871
dc.description katedra: KSP; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 54s. (74100 znaků) cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the special heat-resistant plastics.The thesis contains information on the processing and use of these materials.In the first part of this thesis is a brief description of plastic behavior when exposed to temperature.Further there is chosen a few known heat-resistant plastics with those technical parameters, application areas and also specific applications including pictures.The final part of the thesis is focused on the use of these materials in aerospace and mechanical engineering industry. en
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá speciálními, tepelně odolnými plasty. Práce obsahuje informace o zpracování a použití těchto materiálů. V první části této rešeršní práce je stručný popis chování plastů pří působení teploty. Dále je zde vybráno několik nejznámějších tepelně odolných plastů s uvedenými technickými parametry, oblastmi použití a také konkrétními aplikacemi včetně obrázků. Závěrečná část práce je zaměřená na použití těchto materiálů v leteckém a strojním průmyslu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject processing en
dc.subject injection moulding en
dc.subject polymers en
dc.subject heat resistant en
dc.subject zpracování cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject polymer cs
dc.subject teplotní odolnost cs
dc.title Aplikace a zpracování tepelně odolných materiálů cs
dc.title.alternative Application and processing of heat resistant materials en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-05-28
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KSP cs
local.identifier.stag 19824
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 436373
dc.subject.verbis tváření plastů cs
dc.subject.verbis strojírenské technologie cs
dc.subject.verbis zpracování plastů cs
dc.subject.verbis polymery cs
dc.subject.verbis plastic moulding en
dc.subject.verbis engineering technologies en
dc.subject.verbis plastics processing en
dc.subject.verbis polymers en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:14:29 cs
local.verbis.studijniprogram KSP Strojírenství/Materiály a technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account