Rekuperační výměníky tepla

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Tomáš
dc.contributor.author Novotný, Petr
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010-03-25
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2861
dc.description katedra: KEZ; rozsah: 73 s. cs
dc.description.abstract This thesis is focused on evaluation and comparison of plate recovery heat exchanger air-air, that exchangers are used for retrieving the heat from waste air back. The theoretical part of this thesis includes the method of evaluation of recovery heat exchangers and elementary knowledge about thermodynamic properties of a humid air. In experimental section there are three types of investigated exchangers which are measured. Data from the measurement were used as an initial condition for numerical simulations. These simulations should determine suitable type of viscous model of flow in this case. The results are compared with the outcome of experimentation. en
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení a porovnávání deskových rekuperačních výměníků tepla vzduch-vzduch, které jsou použity pro zpětné získávání tepla z odpadního větracího vzduchu. Práce obsahuje v teoretické části metodiku hodnocení rekuperačních výměníku tepla a základní poznatky o termodynamice vlhkého vzduchu. V experimentální části byly tři typy zkoumaných výměníků podrobeny měření. Data z měření sloužily jako vstupní údaje pro numerickou simulaci. Simulace měly určit vhodný typ viskózního modelu proudění pro tuto problematiku. Výsledky simulací jsou porovnány s měřením. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject recovery heat exchanger en
dc.subject heat recovery en
dc.subject humid air en
dc.subject numerical simulation en
dc.subject fluent en
dc.subject rekuperační výměník tepla cs
dc.subject zpětné získávání tepla cs
dc.subject vlhký vzduch cs
dc.subject numerická simulace cs
dc.subject fluent cs
dc.title Rekuperační výměníky tepla cs
dc.title.alternative Recovery heat exchangers en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-22
dc.date.committed 2010-05-28
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KEZ cs
local.identifier.stag 19928
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 435254
dc.subject.verbis thermodynamics en
dc.subject.verbis heat technology en
dc.subject.verbis computer simulation en
dc.subject.verbis počítačová simulace cs
dc.subject.verbis termodynamika cs
dc.subject.verbis tepelná technika cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:58:37 cs
local.verbis.studijniprogram KEZ Strojní inženýrství/Konstrukce strojů a zařízení cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account