Výzkum závislosti tribologického chování pryže na jejich viskoelastických vlastnostech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petríková, Iva
dc.contributor.author Mázik, Ladislav
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2823
dc.description katedra: KMP; cs
dc.description.abstract The topic of the thesis is to research friction and viscoelastic properties of rubber.The measurement of the response of rubber samples for dynamic loading at different amplitudes and frequencies are determined by a complex dynamic modulus and loss angle of rubber using dynamic mechanical analysis. Coefficient of friction is determined using the "ball on disc", when the ball is pushed by the force of ruberr disc rotate with appropriate speed and is measured tangential force. Examined the new samples and samples from rubber components which have passed the operating conditions. The results of measurement is determined a correlation between viscoelastic and tribological properties under given conditions. en
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je výzkum třecích a viskoelastických vlastností pryží. Z měření odezvy pryžových vzorků na dynamickém zatěžování při různých amplitudách a frekvencích je určen dynamický komplexní modul pryží a ztrátový úhel pomocí dynamické mechanické analýzy. Koeficient tření je určován metodou {\clq}qball on disc``, kdy kulička je přitlačována danou silou k pryžovému kotoučku otáčejícímu se příslušnou rychlostí a je měřena tečná síla. Zkoumány jsou nové vzorky i vzorky z pryžových součástí, které prošly provozními podmínkami. Z výsledků měření je stanovena korelace mezi viskoelastickými a tribologickými vlastnostmi za daných podmínek. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject tribology en
dc.subject rubber segments en
dc.subject dma en
dc.subject tribometr en
dc.subject coefficient of friction en
dc.subject viscoelastic properties en
dc.subject tribologie cs
dc.subject pryžové segmenty cs
dc.subject dma cs
dc.subject tribometr cs
dc.subject koeficient tření cs
dc.subject viskoelastické vlastnosti cs
dc.title Výzkum závislosti tribologického chování pryže na jejich viskoelastických vlastnostech cs
dc.title.alternative Research based tribologického behavior of rubber on its viscoelastic properties en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-17
dc.date.committed 2010-05-28
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KMP cs
local.identifier.stag 19097
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 430684
dc.subject.verbis tribology en
dc.subject.verbis rubber en
dc.subject.verbis pryž cs
dc.subject.verbis aplikovaná mechanika cs
dc.subject.verbis tribologie cs
dc.subject.verbis strojní inženýrství cs
dc.subject.verbis applied mechanics en
dc.subject.verbis mechanical engineering en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:43:34 cs
local.verbis.studijniprogram KMP Strojní inženýrství/Aplikovaná mechanika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account