Aplikace pro ztvárnění prostorové scény s využitím OpenGL

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moučka, Michal
dc.contributor.author Kryštof, Dan
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-11-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2792
dc.description katedra: KKY; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 47 s.,7s. obr. příloh cs
dc.description.abstract The subject of this bachelor's thesis was to do familiar with the issue of creating graphic application , able to render dynamically changing 3D scene in real-time. For these purposes was necessary to firstly know the interface OpenGL, on which application will be built. The first part of this work is trying to compare and evaluate advantages and disadvantages of two contemporarymost popular API interfaces OpenGL and DirectX. The next part deals only with OpenGL, explains the basic principles, data types and functions. This information is then used as a basis for further development. The result of the program is then implemented application written in C++ and using OpenGL functions. en
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou vytvoření grafické aplikace, schopné vykreslit dynamicky se měnící 3D scény v reálném čase. Pro tyto účely bylo nutné nejdříve poznat rozhraní OpenGL , na kterém bude aplikace postavena. První část práce se tak pokouší vzájemně srovnat a ohodnotit výhody a nevýhody dvou dnes nejpoužívanějších API rozhraní OpenGL a DirectX. Další část se již zabývá pouze OpenGL, vysvětluje základní principy, datové typy a funkce. Tyto informace jsou pak následně použity jako podklad pro další vývoj. Výsledkem programové části je pak realizována aplikace napsaná v jazyce C++ a využívající funkce OpenGL. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject api en
dc.subject opengl en
dc.subject directx en
dc.subject gdi en
dc.subject win32 en
dc.subject glut en
dc.subject language c++ en
dc.subject creating threads en
dc.subject api cs
dc.subject opengl cs
dc.subject directx cs
dc.subject gdi cs
dc.subject win32 cs
dc.subject glut cs
dc.subject jazyk c++ cs
dc.subject vytváření vláken cs
dc.title Aplikace pro ztvárnění prostorové scény s využitím OpenGL cs
dc.title.alternative Applications for designing space scene using OpenGL. en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-02-09
dc.date.committed 2010-01-05
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KKY cs
local.identifier.stag 19107
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 424305
dc.subject.verbis engineering informatics en
dc.subject.verbis programming en
dc.subject.verbis cybernetics en
dc.subject.verbis three-dimensional graphics en
dc.subject.verbis trojrozměrná grafika cs
dc.subject.verbis inženýrská informatika cs
dc.subject.verbis programování cs
dc.subject.verbis kybernetika cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:50 cs
local.verbis.studijniprogram KKY Strojní inženýrství/Výrobní systémy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account