Právní a ekonomické aspekty tzv. švarcsystému v České republice a Spolkové republice Německo

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Nožičková Veronika, Mgr.
dc.contributor.advisor Karhanová Horynová Eva, JUDr.
dc.contributor.author Pelikánová, Martina
dc.contributor.other Havelka Antonín, doc. Ing. CSc. Skolitel : 55195
dc.contributor.other Vrbík Daniel, Mgr. Konzultant : 63768
dc.contributor.other Musil Robert, Mgr. Konzultant2 : 65770
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-28T09:30:26Z
dc.date.available 2018-07-28T09:30:26Z
dc.date.submitted 2016-10-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26487
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o problematice švarcsystému a jejích právních a ekonomických souvislostech v českém a německém prostředí. Součástí práce tedy je analýza současného legislativního a hospodářského stavu v obou státech a komparace těchto dvou zemí. Smyslem této komparace jsou zejména úvahy ve smyslu zlepšení českého systému ve srovnání se sousední zemí Spolkovou republikou Německo. Tato diplomová práce dále analyzuje dopady švarcsystému na jednotlivé subjekty tedy stát, zaměstnavatele i zaměstnance, a to jak z hlediska jejich práv a povinností, ale také z pohledu finančního, tedy kdo kolik ve skutečnosti získá a kdo kolik na švarcsystému tratí. Dále je porovnáno provádění kontrol a hrozících sankcí v České republice a v SRN. Na základě této analýzy českého právního a ekonomického prostředí a komparace se sousední Spolkovou republikou Německo jsou tyto poznatky aplikovány v praktické části této práce na praktický případ z praxe, kde je švarcsystém provozován jedním podnikem právě v obou těchto zemích. cs
dc.description.abstract This thesis concerns the issue of švarcsystem, in English speaking countries known as false self-employment, in the environment of the Czech republic and Germany. The thesis contains an analysis of a recent legal and economic situation in both the countries and compares these countries in connection to this issue to each other. The point of the comparison is mainly a reflection in order to improve the Czech system in comparison to its neighbor country. This thesis also analyzes the effects of false self-employment for all the entities involved the state, the employer and the employee considering their rights and obligations, but also financial effects who benefits from false self-employment and who suffers a loss. Subsequently there is a comparison of performance of controls and possible sanctions in the Czech Republic and Germany. Based on this analysis of the Czech legal and economic environment and a comparison to Germany this knowledge is applied to a practical part of this thesis in a real case of practicing false self-employment in a company that runs subsidiaries in both the countries. en
dc.format 73
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky 2 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-72-9. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo 2014 metodické aktuality. Praha: Svaz účetních, 2014. ISBN 978-80-87367-49-0. VYSOKAJOVÁ Margerita. Změny v pracovním právu 2012. Praha: Svaz účetních, 2012. ISBN 978-80-87367-25-4. JUNKER, Abbo. Grundkurs Arbeitsrecht. Mnichov: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-3-406 64588-4. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6. VANČUROVÁ, Alena a Barbora SLINTÁKOVÁ. Daňový systém ČR. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-28-1. KREFT, Volker. Steuerrecht schnell erfasst. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. ISBN 978-3-642-22932-9. INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER FRANKFURT AM MAIN. Scheinselbstständigkeit online. Industrie und Handelskammer Frankfurt am Main. Dostupné z http: www.frankfurtmain.ihk.de-recht-themen-arbeitsrecht-scheinselbstaendigkeit. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 1.) Švarcsystém cs
dc.subject 2.) Nelegální zaměstnávání cs
dc.subject 3) Zdanění práce cs
dc.subject 1.) False self-employment en
dc.subject 2.) Illegal employment en
dc.subject 3) Tax wedge on labor en
dc.title Právní a ekonomické aspekty tzv. švarcsystému v České republice a Spolkové republice Německo cs
dc.title Legal and economic apects of švarcsystém in the Czech Republic and Germany en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-1-31
dc.date.committed 2018-5-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
local.identifier.stag 35003
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account