Optimalizace marketingové komunikace vybrané společnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Štočková Hana, Ing.
dc.contributor.author Bešťáková, Michaela
dc.contributor.other Skolitel : 55153 Salačová Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 54690 Křemenáková Dana, doc. Dr. Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66391 Fichtner Adam, Ing.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-06-11
dc.date.available 2018-06-11
dc.date.submitted 2017-09-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26290
dc.description.abstract Obsah této bakalářské práce je zaměřen na optimalizaci marketingové komunikace společnosti Bamboolik s.r.o., která se specializuje na výrobu a prodej dětských látkových plen. Teoretická část pojednává o pojmech, které se týkají marketingu, marketingového i komunikačního mixu a aktuálních trendů marketingové komunikace. V praktické části je popsána charakteristika zkoumaného objektu, jeho marketingové a komunikační nástroje. K vytvoření návrhů marketingové komunikace předcházejí dva průzkumy, analýza konkurence a šetření formou dotazníku, které slouží ke zjištění cílové skupiny a jejího nákupního chování. V závěru práce budou na základě těchto průzkumů vytvořeny návrhy, které povedou k efektivnímu oslovení cílové skupiny a zvýšení povědomí o značce. cs
dc.description.abstract The abstract of Bachelor´s thesis is focused on the optimalization of marketing communication in the selected company Bamboolik Ltd. The specialization of company is production and sale of babies' cloth nappies. The theoretical part is compiled as a literary research deals with concepts related to the marketing communication mix and current trends of marketing communication. The practical part describes the characteristics information of the company and their current marketing communication and marketing tools. The analytical part of the work was done according to market research. First part of research, were targeted to identify of target group and their purchasing behaviour. The second research, identify competition market. The proposals of marketing communication analyses are founded on research results. The proposals are focused on modern trends, effective advertising and as well as online communication. en
dc.format 57 s. (66 441 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 0, Tabulky, Portrety 1 DVD - elektronická verze dat z průzkumu
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. Kotler, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 2. Rydvalová, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České Republiky od 1.1.2014. Vyd.2., aktualiz. Liberec: VÚTS, 2014. ISBN 978-80-87184-43-1. 3. Simová, Jozefína. Marketingový výzkum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-662-1. 4. Frey, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Ambasador značky cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject moderní marketing cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject virální marketing cs
dc.subject Ambassador of brand en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject modern trends en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject viral marketing en
dc.title Optimalizace marketingové komunikace vybrané společnosti cs
dc.title Optimization of marketing communication in the selected company en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 30.5.2018 9:53
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-05-29
dc.date.committed 2018-05-04
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KHT
local.identifier.stag 37841
local.degree.programme Textil
local.degree.discipline TM
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3107
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account