Malé objekty

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Zippe Stanislav, doc.
dc.contributor.author Moravcová, Michaela
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55408 Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66447 Erin Laštůvková Lucie
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-06-11
dc.date.available 2018-06-11
dc.date.submitted 2018-02-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26275
dc.description.abstract Práce je sérií v prostoru prezentovaných autorských objektů vytištěných na 3D tiskárně, s eventuálním přesahem do potravinářství. cs
dc.description.abstract Work is a series in the space of the presented author's objects printed on a 3D printer, possibly moving to the food industry. en
dc.format 73
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy žádné 1 -ROM 1 -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject modely cs
dc.subject Blender cs
dc.subject Slic3r cs
dc.subject 3D print en
dc.subject models en
dc.subject Blender en
dc.subject Slic3r en
dc.title Malé objekty cs
dc.title Small objects en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 1.6.2018 11:33
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2018-05-31
dc.date.committed 2018-05-25
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KVU
local.identifier.stag 37918
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8206
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account