Nymburk

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor
dc.contributor.advisor Zippe Stanislav, doc.
dc.contributor.author Mayerová, Nela
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55408 Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66447 Erin Laštůvková Lucie
dc.date.accessioned 2018-06-11T09:00:22Z
dc.date.available 2018-06-11T09:00:22Z
dc.date.submitted 19.2.2018
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26274
dc.description.abstract Práce se věnuje vztahu primárně technického zobrazení a jeho uměleckého přepisu. Rozvádí možnosti map a technických výkresů urbanistických celků v perspektivě umělce. Výstupem je simulace v 3D modelovacím programu. cs
dc.description.abstract The thesis is dedicated for relation of primarily technical display and its artistic transcription. It describes the possiblities of maps and technical drawings of urban units in perspective of the artist. The outcome is the simulation in 3D modeling program. en
dc.format 50 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy žádné 1 -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.stag projekce cs
dc.subject.stag 3D cs
dc.subject.stag animace cs
dc.subject.stag objekt cs
dc.subject.stag pohyb cs
dc.subject.stag geometrie cs
dc.subject.stag Blender cs
dc.subject.stag projection en
dc.subject.stag 3D en
dc.subject.stag animation en
dc.subject.stag object en
dc.subject.stag motion en
dc.subject.stag geometry en
dc.subject.stag Blender en
dc.title Nymburk cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 1.6.2018 11:32
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 31.5.2018
dc.date.committed 25.5.2018
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KVU
local.identifier.stag 37917
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8206
local.note.administrators automat


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam